Rozpočet zahrnuje pokrytí základních provozních a investičních výdajů na základě stanovených priorit. Počítá s podporou u akcí spolufinancovaných z veřejných rozpočtů, zejména z prostředků Evropské unie.

Celkové příjmy by měly být zhruba 1,95 miliardy korun, z toho dvě třetiny mají pocházet z rozpočtového určení daní.

Úvěrové zdroje

„Dále je v rozpočtu zapojeno více než 580 milionů korun z let minulých a současně předpokládáme použití úvěrových zdrojů v částce zhruba 275 milionů korun na již schválené významné projekty, jako jsou Mateřská a Základní škola Svítkov, Aquacentum Pardubice a zahájení prací na Letním stadionu,“ popsal ekonomický náměstek primátora Jan Mazuch.

Saldo, tedy rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji, je přes 189 milionů korun. „To se dá hodnotit jako velmi dobré,“ konstatoval Mazuch.

Na investiční výdaje budou mít Pardubice, včetně dotací a úvěru, v příštím roce k dispozici zhruba 1,15 miliardy korun. Tato částka pokryje především investiční akce pokračující z roku 2018 a projekty podpořené dotacemi.

Podle primátora Pardubic Martina Charváta má rozpočet primárně pokrýt již rozjeté investiční akce. „Nové projekty budeme řešit až na únorovém zastupitelstvu. Rádi bychom, aby se s nimi zastupitelé nejprve seznámili na seminářích k jednotlivým akcím,“ popsal Charvát.

Z nových investičních akcí město pro příští rok například plánuje zahájení přípravných projektových prací v základní škole Erno Košťála, kam se má v roce 2020 stěhovat škola Montessori, či přípravu rekonstrukce nadjezdu u nemocnice.
S podporou z evropských fondů bude město pokračovat v modernizaci základních škol. „Zrekonstruovány a vybaveny budou odborné učebny matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, dílen a výpočetní techniky v šesti školách. Při čerpání finančních prostředků z programu ITI Hradecko-pardubické aglomerace rozpočet počítá i s projekty inteligentního řízení dopravy,“ popsala mluvčí pardubické radnice Nataša Hradní.

Dále by mělo dojít třeba k vyčištění Matičního jezera.

„Z ITI máme alokováno asi 125 milionů korun, na příštích zasedáních zastupitelstva budeme vybírat projekty, které budou mít prioritu. Zásobník projektů je velký, mohli bychom na ně vyčerpat klidně dalších 800 milionů,“ poznamenal náměstek primátora pro územní plánování Petr Kvaš.