Slovem Slibuji přijali nově zvolení zastupitelé slib zastupitele města. Tímto závazným aktem začalo v pondělí večer ustavující zasupitelstvo města Pardubic.
Navrhy na primátora padly dva - pro Martina Charváta a Karla Haase. Ten s díky návrh odmítl. Primátorem se v tajné volbě už na druhé období stal Martin Charvát (ANO).

Novinkou je, že, primátor, podobně jako náměstci bude mít gesční povinnosti - v tomto případě půjde o dotační politiku, strategický plán a rozvoj města, projekty a veřejné zakázky.

Pozici prvního náměstka obsadil Petr Kvaš za ODS. Bude mít v gesci architekturu, územní plánování a urbanismus, dopravu a IT. Krom toho také zastupování primátora v případě potřeby.

Dále byla zvolena Helena Dvořáčková (ANO), která bude mít v gesci investiční výstavbu, správu majetku města a životní prostředí.

Jakub Rychtecký (ČSSD) náměstkem bude pro školství, sociální politiku sport a zdravotnictví. Jan Mazuch (ODS) bude mít na starost oblasti: kultury, cestovního ruchu, rozpočtu a správu kapitálových fondů.

Členy rady města Pardubice dále budou spolu s primátorem a náměstky: Jiří Rejda (ANO), Vítězslav Štěpánek (ODS), Ludmila Ministrová a Vít Ulrych (KPP), Tomáš Pelikán a Vladimír Martinec (SPP).