Kromě toho, že příští týden začne rozsáhlá rekonstrukce ulice Na Spravedlnosti, která zamezí průjezdu tímto územím, odstartuje na začátku března také oprava nadjezdu v Kyjevské ulici. Ten se sice nachází v Pardubičkách u nemocnice, avšak právě přes Duklu budou řidiči uzavřený nadjezd objíždět. „Čeká nás velmi divoký rok, doprava v našem městském obvodu bude velmi komplikovaná,“ zhodnotil starosta pátého obvodu Jiří Rejda, který už před lety apeloval na to, aby se tyto dvě rekonstrukce nepotkaly. Přesto k tomu má nyní dojít.

„Rekonstrukce ulice Na Spravedlnosti mohla začít již minulý rok, ale odvolání tří lidí, kteří si představovali trochu jinak vjezdy na své pozemky, celou stavbu zablokovalo. Teď už ani jedna z akcí nemá odkladu,“ vysvětlil starosta, proč se obě akce dělají ve stejnou dobu. Nadjezd Kyjevská se nyní opravit musí, jelikož stavba je vázaná na výluky spojené s rekonstrukcí železničního uzlu Pardubice.

Ulice Na Spravedlnosti bude po opravě zčásti obousměrná, dostane více parkovacích míst a zapíše se mezi trasy MHD, tudíž získá zastávku. „Stále pracujeme s několika různými variantami, mezi nimiž je vznik nové linky nebo například prodloužení linky číslo 4, která by mohla toto území začít obsluhovat,“ uvedl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Součástí rekonstrukce je také instalovaní semaforů. Na ulici S. K. Neumanna vzniknou hned dvě světelné křižovatky – právě s ulicí Na Spravedlnosti a také s ulicí Pichlova, odkud je ve špičce obtížné vyjet. „V souvislosti s výstavbou objektů občanské vybavenosti i bytů je doprava v této oblasti silně frekventovaná, navíc zde soukromý investor připravuje další výstavbu. Ulici Na Spravedlnosti je po letech třeba zrekonstruovat a dopravu zde, vzhledem k narůstajícímu zatížení, optimalizovat,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že rekonstrukce a s ní související úpravy dvou křižovatek přijdou město na téměř 50 milionů korun. Potrvají od začátku března do října a budou rozděleny do etap, aby byla vždy zajištěná obslužnost území pro policii, obyvatele a návštěvníky polikliniky.

SNÍŽENÁ RYCHLOST

Inteligentní semafory mají napomoci větší propustnosti území, což by se hodilo zejména letos, kdy se ulice S. K. Neumanna stane objízdnou trasou pro řidiče mířící do nemocnice. „Hned by se zlepšila průjezdnost. Až se zavře nadjezd Kyjevská, Dukla to velice razantně odnese, protože všechno pojede přes tohle území,“ dodal Rejda. Kvůli rekonstrukci přilehlé ulice bude navíc v místě několik týdnů snížená maximální povolená rychlost na 30 kilometrů v hodině.

Jednoduché to na Dukle nemají ani chodci, pro něž se na 8 měsíců uzavřel podchod v Rokycanově ulici. Částečně je omezen i průchod podjezdem na 17. listopadu.

Správa železnic také kvůli rekonstrukci železničního uzlu počítá s krátkými uzavírkami podjezdu na 17. listopadu a Anenského podjezdu, které jsou směřovány zejména do víkendových dní. U svaté Anny už ale několik oprav proběhlo bez větších komplikací, dělníci je totiž vždy zvládli během několika málo hodin a silnici uzavřeli jen v nočních hodinách.

Dopravní opatření v ulici Na Spravedlnosti a přilehlých ulicích

I. ETAPA úsek ul. Rokycanova – Boženy Vikové-Kunětické (období:1.3.-10.4.2021)

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky. Po celou dobu realizace stavby úseku ul. Rokycanova – Boženy Vikové-Kunětické, bude zajištěn přístup do areálu AutoFórum po objízdné trase z ulice S. K. Neumanna. V ul. Na Spravedlnosti (v úseku mezi ul. Boženy Vikové a S.K. Neumanna) bude obousměrný provoz pro rezidenty a dopravní obsluhu. Při realizaci stavebních prací bude prostor staveniště oplocen a provizorní chodník řádně vyznačen.

II. ETAPA úsek ul. Boženy Vikové-Kunětické- S.K. Neumanna (období:11.4.-7.6.2021)

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky. Po celou dobu realizace stavby úseku ul. Boženy Vikové- Kunětické- S.K. Neumanna, bude zajištěn přístup do areálu AutoFórum po objízdné trase. Pro rezidenty a dopravní obsluhu je řešen příjezd z ul. Boženy Vikové-Kunětické. Při realizaci stavebních prací bude prostor staveniště oplocen a provizorní chodník řádně vyznačen.

III. ETAPA křížení ulic Na Spravedlnosti a S.K. Neumanna (období:11.4.-7.7.2021)

Stavební práce budou prováděny za částečného omezení provozu a snížené rychlosti na 30 km/hod.

IV. ETAPA úsek ul. Jana Palacha – Žel. Pluku (období:8.7.-14.8.2021)

Při realizaci této etapy bude umožněn běžný provoz (včetně dodávky služeb, přístupu zákazníků, možnosti zásobování)prodejny BILLA. Přístup zákazníků do prodejny BILLA bude zajištěn provizorním způsobem. Po celou dobu realizace stavby této etapy, bude zajištěn příjezd pro rezidenty a dopravní obsluhu po objízdné trase z ul. Železničního pluku. Při realizaci stavebních prací bude prostor staveniště oplocen a provizorní chodník řádně vyznačen.

V. ETAPA úsek ul. Žel. Pluku- Rokycanova (období:15.8.-30.9.2021)

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky. Po celou dobu realizace stavby této etapy, bude zajištěn příjezd pro rezidenty a dopravní obsluhu z ul. Rokycanova a ul. Železničních pluku. Při realizaci stavebních prací bude prostor staveniště oplocen a provizorní chodník řádně vyznačen. Při rekonstrukci křižovatky ul. Rokycanova a ul. Na Spravedlnosti bude zachován stávající provoz do přilehlých objektů a zdravotních zařízení.

VI. ETAPA křížení ulic Pichlova a S.K. Neumanna (období:8.7.-30.10.2021)

Stavební práce budou prováděny za částečného omezení provozu a snížené rychlosti na 30 km/hod.

Po dobu realizace stavby „Dopraní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S K. Neumana“ (tj. dle HMG 8 měsíců), bude omezení silničního provozu v celé délce ul. Na Spravedlnosti. Bude povolen vjezd pouze pro rezidenty a dopravní obsluhu po dohodě se stavbou a podle rozpracovanosti v jednotlivých etapách.

K poliklinice Vektor a parkovišti nového obytného komplexu bude příjezd umožněn ulicí Rokycanova.

Pro zásobování a návštěvníky prodejny BILLA bude přístup zajištěn po celou dobu výstavby.

Pro bezpečný pohyb chodců bude pracovní místo odděleno oplocením.