„Pardubický kraj trpí po léta nedostatečnou dopravní obslužností. Už od roku 2011 se tu krajští politici vyhýbají ráznějším zásahům do jízdních řádů. Přitom řada jiných krajů radikálně změnila dopravní obslužnost tak, aby autobusy lépe navazovaly na vlaky, aby linková doprava byla pro lidi atraktivnější a aby neutíkali k automobilům,“ nastínili problém pořadatelé akce.

„Velká města ve východní a jižní části kraje velmi často nemají žádné rychlíkové spojení s krajským městem a v některých případech nemají ani přímé dopravní spojení. V kraji chybí komplexní plán dopravní obslužnosti, což přináší stávající, místy nedostačující stav,“ uvedl ekonom z Dopravní fakulty Univerzity Pardubice Jiří Nožička, který v ABC klubu také vystoupí.

Dále se zúčastní mluvčí Milionu chvilek Mikuláš Minář, herečka a režisérka Petra Nesvačilová, novinář Martin Biben a další. Cílem Štafety pro demokracii, jak Milion chvilek tuto sérii akcí v regionech nazval, je dostat na světlo reálné problémy, informovat o nich veřejnost a nastínit řešení.

Názvy po legendách spojených se Zlatou přilbou dostanou nové ulice v západní části Městského obvodu, kde vzniklo přes sto stavebních parcel.
Nové ulice získají své názvy po pěti legendách Zlaté přilby