„Návrh smlouvy nyní musíme posoudit, včetně podmínek převodu, a nechat schválit zastupitelstvem. Spolupráce s ministerstvem obrany funguje bezvadně, přesně podle naší vzájemné dohody zaslali návrh smlouvy a teď je řada na nás. Považuji to za významný milník na cestě k pozemkům, které jsou pro město velmi významné,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

V návrhu smlouvy je zakotven závazek, že město bude areál, jehož účetní hodnota přesahuje 21 milionů korun, 20 let využívat ve veřejném zájmu. Pozemky tak nesmí být komerčně využívány ani prodávány a měly by sloužit veřejnosti jako rekreační městské zóny. „Město může v areálu zřizovat pěší, jezdecké a cyklistické stezky, chodníky a podobně, i technickou infrastrukturu pro účely rekreace, například hygienická zařízení, drobnou architekturu, ekologická a informační centra, dětská hřiště, mobiliář a podobně. Návrh smlouvy počítá i s výstavbou jihovýchodního obchvatu. Zavazuje město k tomu, že při přípravě výstavby převede pozemky nezbytné pro tuto stavbu bezúplatně na stát jako investora stavby,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Nataša Hradní.

Posun vítají i členové Iniciativy Přírodní park Červeňák. „Máme z tohoto vývoje radost. Ve smlouvě je údajně podmínka na nekomerční využití po dobu dvaceti let, což je více, než jsme doufali. Je to nejlepší pojistka k tomu, aby prostor zůstal trvale otevřený veřejnosti. Naprostá většina politických subjektů se před volbami aktivně hlásila k tomu, že získání Červeňáku podporuje, takže doufáme, že smlouva neobsahuje žádného ‚ďáblíka v detailu‘ a projde zastupitelstvem. Ukázalo se, že aktivní zájem veřejnosti o věci veřejné má smysl. Jsme přesvědčeni, že nečekaně velká podpora lidí a jejich viditelný a hlasitý zájem o Červeňák byl tím nejsilnějším argumentem při jednání s armádou, která může bezúplatně majetek předávat jen při prokazatelném veřejném zájmu. A ten zájem pardubická veřejnost dokázala opravdu aktivně projevit,“ konstatoval za iniciativu Miroslav Seiner.

Minulé vedení radnice původně chtělo na části území vybudovat silnici, která by spojila Višňovku s Pardubičkami. To vzbuzovalo nevoli i u opozice. Od tohoto záměru nakonec vedení města před volbami ustoupilo. „Město má zájem územím vést místní komunikaci pro chodce a cyklisty,“ upřesnila tehdy Dvořáčková.