Zastupitelé vybírali ze tří možností. Rozhodli, že konečná podoba bude z ocelové konstrukce z patinující oceli čili Cortenu. Nový most bude širší a měl by vyhovovat také cyklistům a chodcům.

O budoucí podobě mostu hlasovali i čtenáři Deníku. Jsou ve shodě s radnicí:

Výsledky ankety čtenářů Pardubického deníku.Zdroj: Pardubický deník

Kromě nové konstrukce musí město vybudovat i mostní provizorium, po kterém budou řidiči jezdit, než stavbaři vybudují most nový.

Pardubická radnice má tři návrhy podoby nového mostu kpt. Bartoše. Stávající konstrukce je v havarijním stavu a nejde opravit. Město chce nechat postavit mostní provizorium a pak nový most.
Provizorium za dva roky, most za čtyři. Město vybírá vzhled mostu kpt. Bartoše

O tom, že je most kapitána Bartoše v havarijním stavu, radnice ví dlouho. Už devět měsíců přes něj nesmí jezdit těžká vozidla ani autobusy. Řidiči tudy projíždí v zúženém pruhu a pouze kyvadlově.

„Autorizovaný inženýr Jan Bursa nám předložil tři varianty, nechal jsem je pověřit renomovanými architekty. Ti se vyjádřili kladně k variantě C, tu poté podpořila také komise pro dopravu. S možnými variantami vzhledu mostu se zastupitelé hlouběji seznámili již na říjnovém semináři a téměř jednomyslně schválili,“ uvedl primátor města Jan Nadrchal a ocenil, že zastupitelé tento záměr podpořili.

Most pro příští generace

Nový most bude měřit 107 metrů. Oproti původnímu návrhu bude most širší a chodníky budou po obou stranách. Stát má okolo 320 milionů korun.

Další komplikace pro most kpt. Bartoše. Stavba přemostění se nejspíše zpozdí
Další komplikace pro most kpt. Bartoše. Stavba přemostění se zpozdí

„Přihlédli jsme ke stanovisku komise pro dopravu. Na východní straně mostu bude nově stavebně oddělený obousměrný pás pro cyklisty šířky nejméně tři metry a chodník šířky nejméně tři metry, na západní straně vznikne chodník šířky nejméně tři metry. Uvědomujeme si, že stavíme most pro příští generace, proto chceme, aby byl kvalitní a kapacitní pro další rozvoj lokality,“ popsal náměstek zodpovědný za dopravu Jan Hrabal.

Město se opět rozhodlo pro stavbu metodou design and build.

„Má tu výhodu, že můžeme jasněji předvídat cenu i lhůtu pro dokončení celého projektu,“ vysvětlil Hrabal.

Podle radnice by práce mohly začít za dva roky.

Zdroj: Remešová Nikola

Vedení města uvádí, že v lednu 2024 by mělo dojít k dokončení přípravy zadávací dokumentace, v únoru by pak došlo k zahájení zadávacího řízení a v červnu by se uzavřela smlouva o díle s dodavatelem. V období od července 2024 až do května 2025 by měla probíhat projekční činnost a od května 2025 až do dubna 2027 by mělo dojít k samotné realizaci stavby nového mostu.

Pardubičtí řidiči mohou už několik měsíců pozorovat, jak roste severovýchodní obchvat.
Obchvat Pardubic: Nejdelší zavěšený most v Česku dělníci budují z hladiny řeky

Město by navíc rádo využilo dotace.

„Požádali jsme o nezávaznou konzultaci generálního ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury, abychom si ověřili, že námi zvolené postupy jsou v souladu s dotačními podmínkami SFDI. Chceme tak minimalizovat riziko zamítnutí žádosti o dotaci,“ dodal primátor Nadrchal.