V pátek 31. května dojde ke slavnostnímu otevření lávky a zahájení druhé etapy rekonstrukce výpravní budovy Pardubice hlavní nádraží. Lávka spojuje nástupiště na pardubickém vlakovém nádraží a končí v ulici K Vápence, která se nyní rekonstruuje a měla by být dokončena na podzim.

V Pardubicích začne fungovat nová zastávka, která je nedaleko centra města.
Lidé z Hradce a Chrudimi se konečně dostanou vlakem přímo do centra Pardubic

Díky nově vytvořenému provizornímu průchodu budou obyvatelé Dukly moci i během rekonstrukce ulice K Vápence lávku k nádraží využívat. Celková délka nadchodu činí téměř 300 metrů.

Rada města na svém zasedání také schválila smlouvu se Správou železnic o úhradě nákladů a provozu lávky na vlakovém nádraží v Pardubicích. Zastupitelstvo města bude na svém pondělním jednání rozhodovat o pokrytí finančních prostředků k úhradě nákladů na provoz.

Na konci dubna 2019 uzavřelo město Pardubice se Správou železnic Smlouvu o spolupráci, podle které Správa železnic vybuduje na nádraží lávku s cílem umožnit obyvatelům Dukly pohodlný a bezpečný přechod z vlakového nádraží na sídliště. Po otevření měla být lávka převedena do správy a vlastnictví statutárního města Pardubice. Na samotné výstavbě lávky se město spolupodílelo částkou 8,5 milionu korun.

Provoz mezi Pardubicemi a Sezemice zkomplikuje stavba nové křižovatky.
Cestu z Pardubic do Sezemic zkomplikuje stavba kruhového objezdu

„Vedeme, hlavně naše právní oddělení, intenzivní komunikaci se Správou železnic, jsem rád, že jsme dostáli svému závazku a schválili potřebnou smlouvu. Samotná smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 5 let, tedy do samotného převodu vlastnického práva ze strany Správy železnic na město,“ konstatoval náměstek Jan Hrabal zodpovědný za správu majetku města a dopravu.

Smlouva o úhradě nákladů se týká toho, že město Pardubice se zavazuje uhradit Správě železnic ceny za služby, které poskytuje v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na úklid lávky a provoz dispečinku. Město rovněž hradí veškeré další náklady spojené s provozem lávky, jako jsou opravy, údržba, platby za energie na osvětlení, výtahy, eskalátory, náklady na zimní údržbu, a také náklady spojené s prohlídkami a revizemi zařízení lávky. Celková výše úhrady činí 7,5 milionu korun ročně.

„Po prvním roku provozu lávky vše vyhodnotíme a budeme jednat se Správou železnic ohledně dalšího postupu. Máme k dispozici dokumentaci k soutěžím, některé úkony by mohly do budoucna provádět Služby města Pardubic, pak může dojít ke snížení finanční náročnosti na provoz lávky,“ dodal Hrabal.