Národní soutěž Chléb roku se uskuteční za přísných hygienických opatření 30. září v prostorách Střední průmyslové školy potravinářství a služeb Pardubice, která pekařské mistry vychovává již 100 let. Soutěžní chleby budou letos hodnoceny v kategoriích: Chléb roku 900 - 1 200 g, Chléb roku 500 - 800 g, Chléb bez hranic, Novinka roku a Chléb mladých.

„Soutěžení mezi výrobci přispívá ke kvalitě výsledného produktu, proto pekařský cech drží tradici národní soutěže o nejlepší chléb roku v naší zemi a organizuje ji i v době epidemie koronaviru. Výroba chleba je královská pekařská disciplína a také věcí cti každé pekárny,“ řekl výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR Jaromír Dřízal.

Desítky vzorků soutěžních chlebů zhodnotí 20 zkušených pekařských komisařů, kteří jsou certifikováni k senzorickému hodnocení potravin. Ti budou u chleba hodnotit vzhled, tvar a objem, dále kůrku, střídku, vůni a samozřejmě chuť.

Výsledky soutěže organizátoři vyhlásí a ceny vítězům předají 1. října 2020 v Praze. Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci proběhne vyhlášení výsledků v komornějším duchu než v minulých letech.