Na pět týdnů se v pardubické nemocnici přestěhuje lůžková část dětské chirurgie. Nyní je přesunuta do druhého patra budovy číslo 27, původně ortopedie, ambulance se pak nacházejí v přízemí v prostorách bývalých chirurgických ambulancí. Vstup do budovy je možný pouze od staré přistávací plochy pro vrtulníky.

Barevná linka ukazuje, jak velký je zábor prostoru pro současnou etapu stavby.Barevná linka ukazuje, jak velký je zábor prostoru pro současnou etapu stavby.Zdroj: Nemocnice Pardubického kraje

Staré operační sály, které se nacházejí v části budovy č. 2, ustoupí nové komunikaci. Jde o druhou etapu stavebních prací souvisejících s novým pavilonem, k níž se mohlo přistoupit teprve poté, co se celý provoz operačních sálů přesunul do novostavby.

Ve čtvrtek se uskutečnilo společné jednání vedení kraje a Nemocnice Pardubického kraje se zástupci odborů.
Kraj hledá cestu, jak se dohodnout s nespokojenými lékaři v nemocnicích

„V místě bývalých operačních sálů vznikne nová komunikace, do které bude mimo jiné ústit výjezd ze suterénu pavilonu s urgentním příjmem. Po dokončení stavebních prací se zjednoduší průjezd vozidel ZZS a sanitek, které se už nebudou muset otáčet u tzv. vysokoprahové části urgentního příjmu, ale budou plynule pokračovat dál s výjezdem do ulice Komenského,“ uvedla nemocnice v tiskové zprávě.

Dočasná omezení a změny v areálu

Dětská chirurgie

Lůžková část dětské chirurgie je dočasně přesunuta do 2. patra budovy číslo 27 (původně ortopedie), ambulance se pak nacházejí v přízemí v prostorách bývalých chirurgických ambulancí. Vstup do budovy je možný pouze od staré přistávací plochy pro vrtulníky.

Průchod budovou č. 14

V souvislosti se záborem staveniště nebude možné využívat průchod budovy radiodiagnostiky (č. 14). Zadní vstup od budovy staré chirurgie (č. 2) bude pod dobu stavebních prací uzavřen.

Druhá etapa zahrnuje

Ubourání části budovy č. 2 (operační sály), propojení nového pavilonu a budovy č. 14 (do budoucna budou koridory dva, druhý propojí nový pavilon s budovou č. 27, ale ten není součástí této etapy)

Úpravu zpevněných ploch, sadové úpravy a venkovní osvětlení – poměrná část, která zahrnuje zbývající část v okolí budovy č. 2 po dokončení bouracích prací

Cena a realizace

Cena 22,7 mil. Kč s DPH, jde o součást aktuální stavby CUP

Termín provedení jaro–podzim 2024

Investorem je Nemocnice Pardubického kraje.