Nadrchal bude mít v gesci rozvoj a strategii, kterou převzal od primátora Martina Charváta. Ten naopak nově dostane majetek a investice. „Máme trochu obavy, jestli na to pan primátor, který má na starost celou řadu dalších věcí, bude mít čas, protože odbor majetku a investic je značná operativa,“ vyjádřil obavu o změně gescí Petr Klimpl (ODS).

Jiní zastupitelé zase ukázali pochybnost, zda se Nadrchal zvládne v gesci rozvoje a strategie zorientovat. „Pan Nadrchal je ochotný se učit a jsme domluvení, že si gesce budeme předávat postupně,“ řekl primátor.

Nový náměstek se bude věnovat také životnímu prostředí. „Chtěl bych se zaměřit na odpadové hospodářství a zajímá mě environmentální architektura, zadržování dešťové vody a podobně,“ oznámil Nadrchal.

Nedořešený Červeňák

Realizovat by se chtěl také v bývalém vojenském areálu Červeňák. „Je tam nedořešená drobnost se smlouvou k propojce, která tam nakonec nebude. Také je potřeba zajistit nějakou údržbu, protože to je převedené na město, ale zatím to leží ladem,“ vysvětlil Nadrchal.

Ve funkci náměstka Nadrchal vystřídal Helenu Dvořáčkovou, která svou rezignaci ohlásila v prosinci a s koncem roku funkci opustila. Jako důvod uvedla politikaření a neshody s lidmi. „Čas i sílu mně bere to, že již drahnou dobu musím kličkovat mezi zákeřnými a ponižujícími střelami nepřátel. A jakékoli vysvětlování nemá smysl, protože bojuji s větrnými mlýny, které si melou dokola to svoje,“ vysvětlila Dvořáčková, která zůstává zastupitelkou. „Paní Dvořáčková je zapojená v rozvojovém fondu a je součástí projektových týmů u věcí, na nichž pracovala,“ doplnil Charvát.

Hlasování
Volba náměstka proběhla tajným hlasováním, lístky zastupitelé vhazovali do zapečetěné urny.

Zastupitelé hlasovali takto:
Pro – 25 zastupitelů
Proti – 6 zastupitelů
Zdrželo se – 5 zastupitelů

Dva hlasy byly neplatné