Vlnu nevole vzbudil záměr Pardubického kraje přebudovat areál Dětského domova v klidové vilové čtvrti u Matičního jezera na multifunkční prostor. Částečně pro sociální služby, částečně pro dětský domov. Hlavně tady ale má vyrůst 18metrová budova Pardubického vývojového inovačního centra (PARVIC), která moderní architekturou podle místních lidí a sousedů areálu nezapadne do tamního koloritu.

Obyvatelé pardubické ulice Ke Tvrzi se také obávají zvýšené dopravní zátěže, nedostatku parkovacích míst a úbytku zeleně.

O projektu a odporu obyvatel proti němu jsme psali ZDE:

Proto se protestující lidé obrátili na své volené zástupce městského obvodu I (MO I), aby jejich zájmy bránili. Obvodní zastupitelstvo vydalo na jaře proti záměru stavby téměř jednohlasné negativní stanovisko a postoupilo jej jak projekční firmě, tak pardubickému magistrátu. Jenže bylo v rozporu s názorem městské rady na „velké radnici“, která naopak neměla k projektu připomínek.

Pardubice mají přibližně 92 tisíc obyvatel, a jsou tak 9. největším městem Česka. Výměra území města je 82,7 km². Pardubice se dělí na osm samosprávných městských obvodů a 20 katastrálních území. Zdroj: wikipedia.cz

A výsledek? Právník magistrátu Jiří Turek starostu centrálního Městského obvodu Pardubice I, který má kolem 30 tisíc obyvatel, těsně před vypršením lhůty na odvolání upozornil, že obvodní zastupitelstvo překročilo své pravomoce. Má tedy podle právního názoru „velké radnice“ své rozhodnutí a negativní stanovisko zrušit. Nebo tak učiní město samo. „Jako nejvhodnější způsob nápravy lze doporučit zrušení předmětného usnesení obvodního zastupitelstva,“ napsal v e-mailu Jiří Turek starostovi Filipu Šťastnému (ANO).

E-mail právníka magistrátu starostovi MO I

close info Zdroj: reprofoto Deník/Bohumil Roub zoom_in

Co z toho vyplývá? Že zastupitelé obvodu, ač jsou přímo zvoleni svými voliči, nemohou hájit zájmy svých obyvatel, pokud je názor zastupitelů na magistrátu jiný. Měli by se s ním totiž ztotožnit. Obvody jsou totiž zřízeny tzv. Statusem města, kterým se musejí řídit i členové obvodního zastupitelstva.

Starosta Šťastný tak před opětovným projednáváním bodu na obvodním zastupitelstvu, které proběhlo poslední týden v červnu a mělo bouřlivý průběh, zaslal svým kolegům jasný vzkaz. Buď negativní postoj přehodnotíme, anebo nám jej zamítne samo vedení magistrátu.

„Město nás oprávněně žádá o zrušení usnesení zastupitelstva k projektu Ke Tvrzi s tím, že v opačném případě bude naše vyjádření napadeno a zneplatněno. V tuto chvíli je tedy zbytečné připravovat ve věci další odvolání,“ napsal v e-mailu Šťastný zastupitelům.

E-mail starosty Filipa Šťastného zastupitelům

close info Zdroj: reprofoto Bohumil Roub zoom_in

S tímto názorem se ale zdaleka neztotožňuje například odborník v oblasti stavebně - historických průzkumů a dokumentace Bohdan Šeda, zároveň zastupitel obvodu. „S tímto výkladem nesouhlasím. Stavbu PARVIC nepovažuji za stavbu, která by urbanisticky, dopravně či jinak mohla ovlivnit jiné části města,“ sdělil na dotaz Deníku s tím, že právní výklad tedy považuje za mylný a zavádějící.

Další zastupitelka obvodu Lucie Neffová šla s kritikou ještě dál: „Vedení obvodu se ukázalo jako nejen neznalé postupů, nýbrž aktivně spolupracující na porušování práv a norem. Snažíme se alespoň podpořit občany, kterých se stavba dotkne, aby odvolání podali,“ rýpla si.

Pardubické obvody
V první fázi ihned v roce 1991 vznikly periferní obvody Pardubice IV, VI a VII. V roce 1996 vznikl obvod Pardubice II a v roce 2002 zbylé tři obvody (Pardubice I, III a IV). Připojením Hostovic v roce 2006 vznikl osmý městský obvod.

Proti tomu se důrazně ohradil starosta Filip Šťastný: „Jednali jsme jen na základě právních norem a kompetencí, které máme. Nejsem fanoušek ani odpůrce projektu. Věřím, že všechny orgány jej posoudily tak, jak mají. Chápu záměr kraje, ale i emoce tamních obyvatel. Z naší strany ale jakékoli pochybení vylučuji,“ řekl v reakci na vyjádření kolegů starosta.

Zasedání obvodního zastupitelstva ve středu 26. června se tak neobešlo bez emocí, byla tam totiž spousta majitelů přilehlých vil, kterým se záměr přestavby areálu nelíbí.

Například přímému sousedu Lukáši Beránkovi přijde nepředstavitelné, že v historickém centru města ve vilové čtvrti má vyrůst vícepodlažní 18metrové „prosklené monstrum ze železobetonu“, které podle něj trčí nad ostatní zástavbou.

close V Pardubicích v ulici Ke Tvrzi má vzniknout nové inovační centrum. info Zdroj: Pardubický kraj zoom_in V Pardubicích v ulici Ke Tvrzi má vzniknout nové inovační centrum.

„Nedokážu se ztotožnit s cílem za každou cenu zlikvidovat zelenou plochu ve městě a vše vybetonovat. Dále mám obavu z nadměrného zastínění svého pozemku, nadměrného hluku při provozu klimatizační techniky. V neposlední řadě vzhledem k ploše střechy zamýšlené budovy a řešení odvodu dešťové vody do záchytných nádrží a následným vsakováním přebytků mám obavu o zaplavení pozemku, případně sklepu při návalových deštích,“ postěžoval si Lukáš Beránek.

Zastupitel Pavel Kvapil nad tím jen rezignovaně mávl rukou. „Proč tady skoro dvě hodiny diskutujeme o něčem, co nám stejně pak město zruší,“ gestikuloval Kvapil.

Zastupitelstvo poté přijalo usnesení, v němž pouze žádá město při posuzování projektu o zapracování námitek místních obyvatel.

Bouřlivé zastupitelstvo kvůli inovačnímu centru. Místní jsou proti! | Video: Bohumil Roub

Na dotaz Deníku zareagoval razantně i primátor Pardubic Jan Nadrchal (ANO). „Rozhodně nejde o kompetenční spor. Podle Statusu města prostě obvod vydávat negativní stanovisko k tomuto projektu nemá. Zasahuje totiž svým významem i do dalších částí města, to je neoddiskutovatelné. My jsme obvody zřídili a můžeme je také zrušit, případně zřídit nové, jiné,“ důrazně vzkázal první muž radnice kolegům na obvod.

S tím ale nesouhlasí nezávislý právník z jižních Čech Jiří Cerman, který je se situací coby bývalý Východočech obeznámen a pro Deník vypracoval právní analýzu. „Mám za to, že samospráva je blíže k lidu, jenž je zdrojem veškeré státní moci, a proto magistrát by dle logiky věci a legitimního očekávání soudní spor dle zásahové žaloby proti státu prohrál,“ uvedl možné vyústění sporu.

Celé vyjádření právníka Jiřího Cermana

close info Zdroj: reprofoto Bohumil Roub zoom_in

Vzhledem k tomu, že starosta obvodu stejně jako primátor jsou nominanty stejné politické strany (ANO) se ale toto řešení dá jen stěží očekávat.