Centrem dění však jsou Pardubice, kde tento muž zemřel a kde je pohřben. „Pernerem projektovaná dráha z Olomouce do Prahy je dodnes maximálně funkční a rychlá spojnice mezi Moravou a Čechami. Už od poloviny 19. století je jednou z konkurenčních výhod našeho kraje, svou roli bude hrát i v plánovaném dopravním uzlu Pardubice,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Svůj obdiv Janu Pernerovi vyslovil i náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš: „Vést trať dráhy přes Polabskou nížinu byl geniální nápad. Díky tomu se z Pardubic mohla stát dopravní křižovatka.“

Festival železnice/silnice byl slavnostně zahájen v Pardubicích ve čtvrtek. První část programu odehrála u hrobu Jana Pernera. Vzpomínkový akt na Městských hřbitovech v Pardubicích se koná pravidelně už od roku 2015, kdy Společnost Jana Pernera hrobku převzala, zrekonstruovala a předala veřejnosti. 

Právě Společnost Jana Pernera byla také iniciátorem sochy Jana Pernera, které se slavný železničář dočkal v letošním roce, stojí na zmodernizovaném přednádraží v Pardubicích. „Jan Perner se své první sochy v Pardubicích dočkal po mnoha letech diskuzí a odkládání teprve letos. A protože doposud nebyla oficiálně odhalena, rozhodli jsme si ji symbolicky v Pardubicích přivítat. Je to dílo akademického sochaře Jaroslava Brože, který je také autorem busty Jana Pernera umístěné od roku 2015 v aule Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích,“ uvedl Jiří Kotyk, předseda Společnosti Jana Pernera. 

V rámci festivalu před pardubickým nádražím vystoupili muzikanti a svou premiéru tu měla i unikátní putovní výstava o Janu Pernerovi, o historii železnice i o rozvojových projektech v dopravě. Z Pardubic se instalace postupně přesune na nádraží v České Třebové či v Olomouci, připomene ale také nádraží v Ústí nad Orlicí nebo Chocni a dokonce i nádraží v Praze, kam Jan Perner přivedl první vlak v roce 1845 – jen pár dnů před svým nešťastným úmrtím. Bylo mu pouhých třicet let. 

„Jan Perner byl a je bezesporu neodmyslitelnou postavou české železnice. Je až neuvěřitelné, co všechno za svůj krátký život dokázal a jak hluboce se zapsal do železniční historie. Dnes a denně se na svých cestách potkáváme s jeho odkazem. Dnes a denně mě neustále překvapuje jeho nadhled a genialita,“ vyjádřil se k dílu Jana Pernera generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Pavel Surý.