Po prázdninách otevře Základní škola Staňkova první třídu pro 22 nadaných dětí. V Pardubicích jde o první takový projekt, kterému dali zastupitelé města zelenou.

Koncept výuky v této třídě naváže na běžný studijní program školy, ale formou kroužků bude navíc přidána výuka angličtiny, matematiky, logiky a etiky. Žáci stráví ve škole o pět hodin týdně více než běžný prvňák. „Když nadání a talent nepodpoříte, možná ho ani neobjevíte,“ upozorňuje ředitelka ZŠ Staňkova Gisela Kostelecká (na snímku Luboše Jeníčka). Stát se doposud soustředil především
na začleňování dětí s hendikepy a na péči o talenty se zapomínalo.

Zájem o mimořádné vzdě-lávání projevili rodiče více než třiceti pardubických dětí, z nichž komise vybrala 22 prvňáků. Ředitelka školy očekává, že pokud zastupitelé odsouhlasí pokračování projektu v dalších letech, poptávka mezi rodiči ještě dál poroste.

Malí adepti ve věku 
od pěti do sedmi let absolvovali během přijímacího řízení IQ testy na počítači a testy zaměřené na logiku. Pedagogové zkoumali také jejich slovní zásobu a předpoklady pro jazykovou výchovu. Na závěr je čekal pohovor se školní psycholožkou. Jednotlivé položky byly bodované. Za mimořádně nadané jsou označované děti, jejichž IQ překročí hranici 130 bodů. Inteligenční kvocient lze sice prací zvyšovat, ale zásadní změny už nelze očekávat.

Pedagožka Pavlína Dlabková, která bude třídní učitelkou elitních prvňáčků, má s prací s dětmi dlouholeté zkušenosti. „Ti, co 
v první třídě vynikají, tak si svou výjimečnost drží i v dalších ročnících,“ sděluje učitelka s tím, že si nepamatuje případ, kdy by se 
z původně talentovaného dítěte stal postupem let průměrný žák. „Ale pravda je, že se ke skupině nadaných přidávají děti, u kterých se talent objeví později. Nemusí být patrný hned 
v první třídě,“ říká Pavlína Dlabková. Město se snažilo, aby projekt neznevýhodňoval děti z chudších rodin. Rodiče tak budou hradit pouze mzdu vyučujícího 
v přidaných hodinách. Náklady jsou spočítané asi na 1500 korun měsíčně.