Přitom na Čičák už bylo vypsáno výběrové řízení, to potom ale bylo zrušeno, jelikož dvě firmy ze soutěže odstoupily a třetí výrazně přesáhla cenu. Podle původního projektu se mělo bahno odvážet z jezera pryč. „Projekt byl zpracováván tak, aby minimálně zasahoval do prostoru. Odtěžené bahno se mělo překládat na ponton na Labi, který by ho odvážel na deponii v Semtíně. Bylo to nejméně invazivní řešení, na které odborníci tehdy přišli,“ popsal zastupitel František Brendl projekt, který se chystal v době, kdy byl náměstkem primátorky.

Bahno zůstane

Při čištění Čičáku bude ale nejspíš využita jiná metoda. „Žádné bahno se s největší pravděpodobností odvážet nebude,“ informovala bývalá náměstkyně Helena Dvořáčková, která stála za novým projektem.

„Měla by to být stejná nebo výrazně podobná technologie jako u Matičního jezera,“ dodala Dvořáčková.

Na Matičním jezeru pracuje speciální plovoucí bagr, který nasává sedimenty a ukládá je do vaků. Pytle plné bahna ze sebe poté vypustí vodu a novou už nenasáknou, následně vytvoří nový a zpevněný břeh. Poslední fáze odbahnění by se měla uskutečnit na podzim, celková cena se pohybuje okolo 20 milionů korun, velká část jde ale z evropských dotací.

Kvůli ochraně ohrožených druhů skokana skřehotavého a zeleného mohou pracovníci specializované firmy těžit sedimenty jen od března do dubna a také od srpna do listopadu.

Plocha Matičního jezera se ale kvůli vakům o něco zmenší. „U Čičáku je možnost bahno odvézt. Je to lepší než jeho plochu také zmenšovat,“ upozornil Brendl s tím, že u Matičního jezera by se bahno odváželo na dva kilometry vzdálenou deponii, proto se nakonec zvolila metoda pytlování.

Ukládání bahna do pytlů tak bylo lepším a navíc daleko levnějším řešením. „V době, kdy se plánovalo odbahnění Čičáku, technologie, kterou využíváme nyní na Matičním jezeře, vůbec nebyla,“ vysvětlila Dvořáčková.

Termín zatím neznají

Kdy by mohlo dojít k samotnému odbahnění, zatím není jisté. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. „Teprve po jejím zpracování bude vypsáno výběrové řízení na realizaci odbahnění. Z toho důvodu není možné odhadovat ani orientačně termín realizace,“ informoval mluvčí pardubického magistrátu Radim Jelínek.