Slavnostní žehnání zahájilo oslavy dokončení významné revitalizace kostela Povýšení Sv. Kříže v Doubravníku, kde se nacházejí hrobky pánů z Pernštejna a Mitrovských z Nemyšle, posledních majitelů hradu Pernštejn. Žehnání provedl a mši celebroval emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle a pozdrav do Doubravníku poslal i Pardubický kraj.

„S Doubravníkem nás spojují právě Pernštejnové a jejich rodová historie. Tento slavný rod přesídlil na konci 15. století z Moravy do východních Čech a novým sídlem Viléma z Pernštejna se staly Pardubice. Právě ty jsou spolu s hradem Pernštejn s tímto rodem nejčastěji spojovány. V kostele v Doubravníku, v sousedství hradu Pernštejn, byli pochováni Vilém z Pernštejna, jeho syn Jan a další členové rodu. Jejich hrobka byla ale vypleněna švédskou armádou v roce 1645 a zůstaly zde pouze náhrobky. Jsem rád, že se této významné slavnosti v Doubravníku mohl zúčastnit jako vyslanec Pardubického kraje a města Pardubic historik Jiří Kotyk, který za nás k pernštejnským náhrobkům v presbytáři kostela položil při této příležitosti květiny,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Petr Nikl otevře pardubickou výstavu netradiční performancí.
Než se na zámku otevře výstava, vytvoří Petr Nikl netradiční performanci

Právě majitelé místního panství, Pernštejnové, se v první polovině 16. století rozhodli na místě bývalého kláštera ze 13. století postavit monumentální kostel s rodinnou hrobkou. Nedlouho po smrti Viléma z Pernštejna, který měl k místu výjimečný vztah a byl zde pohřben v původním kostele, zemřel i jeho mladší syn Vojtěch, který spočinul v hrobce v Pardubicích.

K velké stavbě v Doubravníku pak přistoupil až Vilémův starší syn Jan, který se v té době stal nejbohatším velmožem v českých zemích. Nechal zbourat většinu klášterního areálu a začal stavbu zcela nového kostela, který měl vyjadřovat jeho společenské postavení. Pozval si k tomu i italské mistry, kteří měli zkušenosti s renesančními formami.

Pardubický kraj chce mít opravu knihovny hotovou v letošním roce.
Fasáda knihovny v historickém centru Pardubic má být opravená ještě letos

Práce se však vlekly vinou nastalých finančních potíží Jana z Pernštejna a jeho synů a na čas se úplně zastavily. Projekt se posléze upravoval a zjednodušoval a místo Italů přišli domácí řemeslníci s tradičnějšími formami než Vlaši. Dokončení kostela se nakonec nedožil ani Jan, ani jeho tři synové. Byl vysvěcen až v roce 1583. Později kostel prošel i barokními a novogotickými úpravami.

V letech 2020–2023 se kostel dočkal celkové rekonstrukce. Římskokatolické farnosti Doubravník se podařilo obnovit historicky cennou památku díky dotaci z operačního programu na ochranu kulturního dědictví. Rekonstrukce zahrnovala jak opravu vnějších, tak i vnitřních prostor chrámu. Celkové náklady na obnovu dosáhly 47 milionů korun.

V pardubické nemocnici využívají robotický operační systém da Vinci Xi.
VIDEO: Robotická ramena operují pacienta v Pardubicích. Lékař sedí u konzole

Kostel Povýšení Sv. Kříže v Doubravníku je dodnes v mnohém unikátní. Podobně jako u hradu Pernštejn byl na jeho stavbu použitý nedvědický mramor, který připomíná slavný mramor kararský.

Je to jediná sakrální stavba na území České republiky a celé střední Evropy vystavěná z bílého mramoru. V lodi se nachází k pilíři přimknutá mramorová kazatelna, jejíž čtyřboký reliéf zdobí vyobrazení čtyř evangelistů s jejich atributy; na konzole je štítek s kamenickou značkou a letopočtem 1541. Pro svou kulturně historickou hodnotu je kostel s farou od roku 1958 chráněn jako kulturní památka.