V roce 2023 bylo v Pardubickém kraji podle předběžných údajů spotřebováno 297,8 mil. m3 zemního plynu, což je o 9,5 % méně než v roce předchozím. Celorepublikový pokles přitom dosahoval přibližně 10 %. Uvádí to zpráva Českého statistického úřadu.

Největší měrou meziročně klesla spotřeba zemního plynu v kraji v kategorii domácností (o 11,6 %) a maloodběratelů (o 11,3 %). Největší spotřebu (i přes téměř 8% meziroční snížení) nadále vykazovali velkoodběratelé, kteří se na celkové spotřebě zemního plynu v kraji v roce 2023 podíleli 40 %. Za nimi s 32% podílem následovaly domácnosti.

Letiště Pardubice
Dovolená z Pardubic bude dražší: Blíží se konec bezplatného parkování u letiště

Odborníci vysvětlovali pokles v minulých obdobích teplejším počasím v zimě, ale i tím, že řada domácností přešla po začátku války na Ukrajině na jiná paliva, něž je plyn.

"Spotřeba zemního plynu v kraji meziročně klesla ve všech čtvrtletích roku 2023, nejvíce pak v 1. čtvrtletí (o 16,6 %) a nejmenší měrou ve 4. čtvrtletí (o 2,9 %). Pokles spotřeby oproti roku 2022 byl zaznamenán také ve většině měsíců loňského roku (s výjimkou května, července, srpna a listopadu). Relativně nejvíce se spotřeba v kraji snížila v září (o 25 %) a v lednu (o 21 %); nejvyšší nárůst byl naopak zaznamenán v srpnu (o 11 %)," dodali statistici ve své zprávě.