Pak už stačí vzít čelovku a ve čtvrtek večer dorazit k tělocvičnám Univerzity Pardubice, odkud se v 18.10 hodin vybíhá, před tím se ale běžci ještě společně rozcvičí. Následně poběží do parku Na Špici a zase zpátky k univerzitě, trasa je dlouhá přibližně pět kilometrů.

Běhy s čelovkami, při kterých musí sportovci bojovat s tmou a terénem, jsou oblíbené, konají se v dalších městech České republiky. (las)