Radnice očekává, že v příštím roce na náklady spojené s odpadovým hospodářstvím půjde z městské kasy 114 968 000 korun.

„Očekává se, že celkové náklady vzrostou zhruba o 17 milionů korun, i přes to ale radnice rozhodla, že se poplatek nezmění,“ informovala mluvčí magistrátu Iveta Koubková.

Svoz město celkově stojí víc peněz, než kolik vybere od obyvatel.

Na kolik vychází svoz odpadu na jednoho obyvatele? A jak si Pardubice stojí ve srovnání s Hradcem Králové? Dozvíte se v zamčené části článku níže.

Na jednoho obyvatele to vychází zhruba na 1 248 korun. Při stávajícím poplatku ve výši 650 korun bude město dotovat obecní systém odpadového hospodářství částkou 598 korun za každého poplatníka. Město tak ze svého rozpočtu doplatí na likvidaci odpadů zhruba 55 milionů korun.

Do této částky město počítá například úklid kontejnerových stanovišť, přistavování velkoobjemových kontejnerů, separovaný sběr, odpadkové koše, separační dvory, ruční čištění města nebo likvidaci nebezpečných odpadů.

Zvýšení nákladů na odpadové hospodářství je podle náměstkyně Jiřiny Klčové částečně způsobeno vládním úsporným balíčkem, který mění sazbu DPH za svoz odpadu z 15 na 21 procent.

„Vzhledem k tomuto kroku by se nabízelo promítnout zvyšování nákladů v oblasti odpadového hospodářství do výše poplatků za popelnice, jako k tomu přistoupili v řadě měst. My jsme se však rozhodli jít jinou cestou a nechceme tuto zátěž přenášet na naše občany, proto výši poplatku zachováme,“ sdělila Klčová a dodala, že dalším aspektem, který stojí za zvýšením nákladů, je například fakt, že do nákladů na obecní systém odpadového hospodářství se poprvé započítají náklady na sběr bioodpadu.

Poplatek za svoz bioodpadu zůstane také nezměněný a bude činit 400 korun.

„Od roku 2007 se do projektu odděleného sběru bioodpadu zapojuje stále více spoluobčanů, což potvrzují i data, kdy se v roce 2016 účastnilo 2 569 občanů, loni to bylo necelých 4 300 Pardubáků a letos téměř 4 500, nárůst tedy evidujeme každoročně,“ přiblížil primátor města Pardubic Jan Nadrchal a dodal, že město v současné chvíli eviduje za rok 2023 svoz 1 846,9 tuny bioodpadů od rodinných domů a 36,42 tuny ze sídlišť.

Sousedé v Hradci Králové si naopak v příštím roce připlatí. Poplatek za odpady vzroste od příštího roku na 800 korun. Senioři a děti zaplatí polovinu.

Dosud se v Hradci Králové platilo 600 korun za osobu a rok.

„Tento poplatek se naposledy navyšoval před čtyřmi lety, do toho nárůstu se propsala především nasčítaná inflace za poslední čtyři roky,“ řekla primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Dnes město doplácí na likvidaci odpadů 35 milionů korun.

Místní poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu mají povinnost zaplatit všichni občané starší šesti let s trvalým bydlištěm ve městě, včetně cizinců. Vyhláška města, která výši poplatku stanoví, pak obsahuje i seznam osob, které jsou od placení osvobozeny.