Mezi dívčími jmény se nejčastěji vyskytovala Eliška, v případě chlapců Jan a obě jména tak obhájila prvenství z roku 2018. Se jménem Jan opustilo nemocnici 36 chlapečků, jméno Eliška matrikářky zaznamenaly dohromady jednatřicetkrát. „Oblibě se stejně jako v roce 2018 i loni těšila jména Jakub a Adam, pětici nejvíce volených jmen pro chlapce doplňují Tomáš a Matěj,“ uvedla vedoucí oddělení matriky Zdeňka Havlíčková.

V případě dívčích jmen byla po Elišce na pardubické matrice nejčastěji zapisována Adéla, Anna, Viktorie a Tereza. „V loňském roce jsme mezi obyvateli krajského města přivítali 339 chlapců a 285 dívek,“ uvedla Zdeňka Havlíčková. Těmto dětem úřad automaticky zasílá rodný list spolu s pozváním na vítání občánků. „Pokud se dítě narodí v zařízení mimo Pardubice, pak záleží na rodičích, zda se nám na oddělení matriky sami ozvou a domluví se s námi na účasti při vítání občánků. Podmínkou však zůstává trvalý pobyt v Pardubicích,“ dodala vedoucí oddělení matriky. Děti od města na památku obdrží zlatý přívěsek ve tvaru podkovičky, pamětní list a maminky květinu.

Rodiče se mohou ke slavnostnímu vítání nových občánků objednat na e-mailu: jana.capkova@mmp.cz, případně se dostavit osobně na pracoviště matriky - úsek ověřování a Czech Point Magistrátu města Pardubic, Komenského náměstí (bývalá reálka), kde si lze dohodnout i konkrétní datum a hodinu.