Pardubický dopravní podnik na změny v jízdním řádu klasicky upozornil dopředu. Větší změny se v létě dotknou především linek 15 a 17.

Od 1. července bude na všech linkách bude platit jízdní řád pro letní prázdniny. O víkendech a svátcích budou linky 1, 2, 5, 6 a 8 v provozu v intervalu 30 minut.

„Z důvodu stavebních prací na komunikaci v Opočínku pojedou spoje linky 15 od 1. 7. do 4. 8.2024 mezi zastávkami Lány na Důlku a Opočínek obousměrně po objízdné trase přes Kokešov, silnici I/2 a kolem rozvodny v Opočínku. Zastávka Lány na Důlku, Na Cihelně nebude v tomto období obsluhována. Zastávka Opočínek u hasičské zbrojnice bude sloužit zároveň jako nástupní pro spoje do Pardubic,“ uvedla tisková mluvčí dopravního podniku Jitka Malinská.

Od 1. 7. 2024 bude pro veškerou dopravu uzavřen mostek mezi Pohránovem a Srchem. Spoje linky 17 pojedou v trase Hlavní nádraží – Ohrazenice, Semtínská (v této zastávce bude umožněn přestup na kyvadlovou dopravu do zast. Srch, Hrádek) – Srch, točna – Srch, obecní úřad. V úseku Ohrazenice, Semtínská – Globus, parkoviště (pouze vybrané spoje) – Doubravice – Srch, Hrádek a zpět bude zavedena kyvadlová doprava.

„V zastávce Ohrazenice, Semtínská na sebe budou spoje vedené z/do Srchu a spoje kyvadlové dopravy vzájemně vyčkávat. Zastávka Srch, Pohránov nebude po dobu uzavírky obsluhována. V Srchu budou spoje do Pardubic odjíždět ze zastávky Srch, obecní úřad naproti budově obecního úřadu - zastávka ve směru Srch, točna,“ dodala Malinská.

Podrobnější informace a jízdní řády jsou uvedené na stránkách www.dpmp.cz.