Na opravy staveb v městské památkové rezervaci a kulturních památek má město pro letošní rok v rozpočtu vyčleněn milion korun, na program regenerace z něj uvolní přes 560 tisíc korun.

Stát přispěje 400 tisíci korun, vlastníci objektů pak vloží do oprav téměř 1,25 milionu korun.
„Z Programu regenerace městské památkové rezervace bude podpořeno osm žádostí vlastníků památkově chráněných objektů, z toho dva církevní. Na opravy bude třeba vynaložit celkem více než 2,2 milionu korun. Stát se bude na obnově historických staveb podílet 16 procenty, u církevních objektů 23 procenty. Město přidá všem 20 procent nákladů, s výjimkou opravy zdi kostela svatého Bartoloměje. Zeď podemlela voda z Císařského náhonu. Na ni přispějeme 52 procenty, tedy zhruba 194 tisíci korun,“ řekl náměstek primátorky František Brendl.

Program regenerace od roku 1992 napomáhá obnově kulturních památek v nejcennějších částech historických sídel, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Podle zásad ministerstva kultury je obec, která z něj chce čerpat státní dotace, povinna poskytnout fyzickým a právnickým osobám na rekonstrukce příspěvek minimálně deset procent a církvím dvacet procent celkových nákladů.

Pardubické staré město je městskou památkovou rezervací od roku 1964. Unikátní je zejména dochovaným spojením opevněného města s pohodlnou a přitom ve své době nedobytnou aristokratickou rezidencí – zámkem, který rod pánů z Pernštejna v první polovině 16. století vybudoval z vodního hradu.

V minulých letech získala největší finanční podporu města obnova rozpadajícího se Kostelíčka. Barokní areál s kostelem Panny Marie Bolestné byl vystavěn v roce 1710 na místě původní dřevěné kapličky pardubickým stavitelem Jakubem Pešinou. S opravou Kostelíčka začala církev v roce 2006. Během tří let město přispělo na obnovu chátrající památky více než jedním a půl milionu korun, stát více než 400 tisíci.