Radnice již v dubnu schválila odpustit podnikatelům, sportovním organizacím a spolkům nájemné v městských prostorech za dobu, kdy nemohli vykonávat svou činnost. Majitelé provozoven, jejichž součástí jsou letní zahrádky, budou nyní navíc ušetřeni poplatků za zábor veřejného prostranství, a to do 31. října letošního roku. Dohodli se na tom zástupci města a městských obvodů.

„Jsem velice rád, že se nám spolu s kolegy a kolegyní podařilo dospět ke shodě a prosadit požadavek na prominutí úhrady místního poplatku, který je dle obecně závazné vyhlášky města se záborem veřejného prostranství pro dané účely spojen,“ podotýká iniciátor návrhu prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství, starosta městského obvodu Pardubice V Jiří Rejda.

Jak proces povolování zvláštního užívání veřejného prostranství, tak správa místních poplatků náleží do kompetence místně příslušných úřadů městských obvodů.

Alej podél polí. Ilustrační foto
Hledejte nejkrásnější alej