„Možné uvedení spalovny do provozu považujeme za závažnou chybu a prohřešek vůči zdraví více než sto tisícům obyvatel žijících v Pardubicích a okolí," uvedl náměstek primátorky František Brendl. Zprávu 
v tomto znění v úterý vzala na vědomí městská rada.

„Pardubice a okolí patří do oblasti značně zatížené emisemi. Provoz spalovny průmyslových odpadů by byl jen dalším významným zdrojem znečištění ovzduší," řekl vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča.

Další komplikací v okolí spalovny by byla dopravní situace. V důsledku dovozu a odvozu odpadů by došlo logicky k navýšení dopravní zátěže. „Již nyní je doprava v této oblasti s absencí obchvatu značně hustá a komplikovaná. Následky dopravní nehody automobilů s nákladem nebezpečného odpadu uprostřed téměř stotisícového města by byly nedozírné," doplnil Míča.

Vztah obyvatel Pardubic k možnému vybudování spalovny nebezpečného odpadu je všeobecně znám. Petici proti spalovně podepsalo téměř padesát tisíc lidí, na projednání projektu přišlo před třemi lety přes sedm tisíc lidí. „Obyvatelstvo je již dnes znepokojeno nastalými chemickými haváriemi. Jsme přesvědčeni, že kromě odborných posudků bude zohledněn i široký nesouhlas veřejnosti a k realizaci spalovny nebezpečných a jiných odpadů nedojde," uzavřel Brendl.