S otázkami, jaký režim by byl v případě obnovení provozu mateřinek vyhovující či jaká by měla být kapacita jednotlivých tříd a provozní doba školek, se radnice před svým definitivním rozhodnutím obrátila na rodiče, a to prostřednictvím dotazníkového šetření. Pardubičtí radní o školkách rozhodnou v pondělí 18. května.

Stejně jako se město nechtělo unáhlit při uzavírání mateřinek, tak ani nyní nechce situaci v žádném případě uspěchat. Doposud čekalo na jasnou metodiku ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. „Metodika je pro nás velkým zklamáním. V souboru metodických doporučení, které máme konečně k dispozici, není řada potřebných věcí jasně stanovena, například co se počtu dětí ve třídě, ale i dalších hygienických opatření týče. Naše úvaha s otevřením provozů mateřských škol 25. května, tedy ve stejný moment jako s prvními stupni základních škol, nám připadá systémově správná. Připravili jsme dopis s pravidly provozu, základními hygienickými opatřeními, harmonogramem a dotazníkem pro rodiče, jejichž děti jsou v našich mateřinkách, abychom od nich získali jasnou zpětnou vazbu o závazném zájmu o znovuotevření a některých konkrétních režimových opatřeních. Výsledky promítneme do našeho finálního rozhodnutí, naší snahou přitom je vyjít maximálně vstříc rodičům,“ informuje náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký s tím, že veškerá opatření město konzultuje nejen s kolegiem ředitelek mateřských škol, ale finální rozhodnutí projedná také s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje.

Dopis s podmínkami a dotazníkem mateřské školy na základě pokynu města tento týden rozeslaly rodičům více jak tří tisíc předškoláků, vyplněné formuláře získají zpět do 13. května. O samotném nastavení režimových opatření pak bude rozhodovat Rada města Pardubic v pondělí 18. května. „Naším úkolem jako zřizovatele je ve spolupráci s ředitelkami zajistit takový provoz, který bude splňovat zvýšená hygienická opatření, což znamená i zajištění potřebných ochranných prostředků a pomůcek, zdraví zůstává na prvním místě. Zároveň musí mít ředitelky připravenou dostatečnou kapacitu personálu, tak aby bylo v mateřinkách možné dodržet veškeré hygienické požadavky. Stravování by probíhalo standardním způsobem. V rámci dotazníku si mapujeme také zájem rodičů o prázdninový provoz mateřských škol, který by mohl v případě zájmu fungovat ve větším rozsahu,“ dodává náměstek Rychtecký.

Provoz všech mateřských škol zřizovaných městem byl přerušen od 16. března, znovu otevřeny by mohly být spolu s prvním stupněm základních škol, tedy od pondělí 25. května. Pardubické základní umělecké školy a domy dětí a mládeže Alfa a Beta budou v provozu již od 11. května, ovšem s omezením kapacity do 15 osob na skupinu.