Vedení Pardubic chce změnit způsob řízení městských akciových společností. Větší zodpovědnost by měli převzít jejich manažeři, politici by zastávali jen kontrolní funkce. S návrhem by se měly nejdříve seznámit zastupitelské politické kluby, jak uvedla primátorka Štěpánka Fraňková (Sdružení pro Pardubice).

„Chceme představit takzvaný německý model, kde v představenstvech společností je management a politici jsou v dozorčích radách,“ sdělila Štěpánka Fraňková.

Management by nesl zodpovědnost

Podobný způsob řízení využívá Pardubický kraj ve svých nemocnicích, které jsou akciovými společnostmi. Management nese plnou zodpovědnost za chod firmy, zástupci akcionáře na jeho činnost dohlížejí.

Podle primátorky Fraňkové to přesněji vyjadřuje, kdo a jakou měrou za chod společnosti skutečně ručí.

Německý model by se měl uplatnit u pěti subjektů. Pardubice mají stoprocentní podíl ve společnostech Služby města Pardubice, Městský rozvojový fond Pardubice a Dopravní podnik města Pardubic, 66 procent drží ve firmě East Bohemian Airport provozující ve městě civilní část letiště.

Nadpoloviční část akcií mají také v Dostihovém spolku. V současnosti je v městských společnostech obvykle ředitel firmy členem představenstva, které z větší části tvoří zastupitelé nebo reprezentanti politických stran.

„Změna by byla velmi radikální, týkala by se značné části stanov společností. Pokud dojdeme ke konsenzu, vešly by v platnost nejdříve v roce 2013, možná až v dalším volebním období,“ řekla primátorka Štěpánka Fraňková.

Za větší odpovědnost by management firem získal také vyšší platy.

Politici mohou hájit pouze své zájmy

Nevládní organizace Transparency International, která se zaměřuje zvláště na mapování korupce a mimo jiné také na nakládání s veřejnými prostředky, považuje snahu vedení Pardubic za krok správným směrem.

„Obecně je lepší, když městské firmy nejsou přímo spravovány politiky. Ti mnohdy o provozu příliš nevědí a také vznikají podezření, že mohou zastupovat pouzesvé zájmy,“ vyjádřil se k tématu vedoucí právní poradny organizace Vladan Brož.

(msu, čtk)