V Salesiánském centru Pardubice v současnosti působí tři salesiánské organizace. Salesiánský klub mládeže nabízí různorodé volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiny. Centrum Don Bosco se věnuje mladým lidem, kteří museli odejít z vlastní rodiny nebo jim to hrozí. Doprovází je na cestě k nalezení bezpečného místa v životě.

V různých programech pracují s dvěma stovkami mladých ve věku 14–35 let. Kněží a řeholní bratři, kteří sídlí v Pardubicích, tvoří tzv. salesiánskou komunitu. Spravují celý objekt, pracují v Klubu mládeže i v Centru Don Bosco a starají se o kostel, který navštěvuje kolem 300 lidí, z nichž stovka se schází i mimo kostel, k nejrůznějším dobrovolnickým aktivitám.

„Budova má zajímavou historii,“ říká náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který se přišel podívat, jak salesiáni využijí krajskou dotaci. Sám zde navštěvoval jazykovou školu, která měla v kostele hudebnu a v dnešním víceúčelovém sále jídelnu.

„Původní objekt postavili salesiáni v letech 1939–1942. Potom ho zabrali Němci pro řízení protiletecké obrany. Salesiáni se vrátili až po válce, kdy se dům stal mimo jiné i domovem válečných sirotků. Hrálo se tu divadlo, byla tu dechová kapela, ale vše trvalo jen do roku 1950. Tentokrát dům zabrali v rámci Akce K, namířené proti všem klášterům a řádům, komunisté. Vznikla zde základní škola Koněvova, jejíž budovy byly po etapách dostavovány v 60. a 80. letech, a která se později specializovala na výuku jazyků,“ konstatuje Línek.

V restitucích získali salesiáni po rozsáhlých jednáních svůj majetek zpět v roce 1991 a obnovili v Pardubicích svou činnost. Nejprve zde pronajali a poté odprodali novější části budov Mateřské a základní škole Noe, kterou zřizuje Archa – Sbor Církve bratrské v Pardubicích. Svou činnost sestěhovali do původní budovy ze 40. let. „K prodeji došlo v roce 2022 a veškerý výnos z prodeje byl využit na pokrytí části nákladů na rekonstrukci oné původní budovy,“ informuje Marie Benáková.

Osmdesát let stará budova s dosluhujícími instalacemi prošla celkovou rekonstrukcí včetně zateplení a položení nové střechy. Autoři návrhu vnitřních i vnějších prostor jsou architektka Tereza Šmídová a projektant Luboš Laksar. Autorem návrhu interiéru kostela sv. Václava je architekt Pavel Hrdý a nástěnný obraz navrhl malíř Václav Sokol.

Přestavbu za 72 milionů korun financoval majitel domu, Salesiánská provincie Praha. Plánovaná spoluúčast pardubických salesiánů na rekonstrukci a zejména na vybavení domu byla deset milionů Kč, z nichž měli naspořeno sedm milionů, na sehnání dalších tří milionů byla vyhlášena veřejná sbírka a žádáno o nejrůznější dotační a nadační tituly.

Rada Pardubického kraje schválila dotaci ve výši jednoho milionu korun. „Dohodli jsme se s vedením Salesiánského centra, že naši dotaci využijí na pořízení vzduchotechniky do víceúčelového sálu, který je pod kostelem,“ informuje Línek. Velký sál je společným prostorem pro všechny výše jmenované organizace. Bude sloužit k setkávání, kulturním a společenským aktivitám, dá se tam hrát stolní tenis a další hry a je také otevřen akcím jiných organizací.

Zrekonstruovaný dům salesiáni se svými spolupracovníky slavnostně otevřeli koncem května 2024, plný provoz ale bude zahájen až na začátku školního roku 2024/25.

„Věříme, že dům bude zázemím pro mladé lidi a prostorem pro dobrovolnické a dobročinné (nejen) křesťanské aktivity. Poslání domu mohou všichni vidět na jeho fasádě, kde čtyři barevná puzzle znázorňují čtyři hlavní principy salesiánského přístupu k práci s mládeží – je to škola, domov, hřiště, a kostel,“ konstatuje Aleš Kalina, ředitel Centra Don Bosco.

Kdo jsou salesiáni

Salesiáni Dona Boska jsou katolický řeholní řád, který se věnuje výchově a vzdělávání mládeže. Založil je italský kněz Don Bosco roku 1859 v Turíně. Ve světě dnes působí zhruba 17.000 salesiánů ve více jak 130 zemích světa. Polovina z nich pracuje jako misionáři v rozvojových zemích, kde provozují školy, střediska volného času a misijní centra. V České republicevíce jak 100 salesiánů na 15 místech se svými spolupracovníky provozují střediska pro děti a mládež, sociální služby, farnosti a další aktivity (nakladatelství Portál, VOŠ Jabok…).