„Projektový tým dopracuje analýzu, jež vznikla už za minulého vedení města," konstatoval primátor Martin Charvát z hnutí ANO 2011.

Stěžejní objekt

„Pro mě je to stěžejní objekt, který je v centru a má určitou hodnotu. Tým, který doposud pracoval, odvedl část kvalitní práce," prohlásil nový pardubický primátor.
Městu však zatím chybí stavebně-technický průzkum objektů, neví, jaká omezení s sebou nese fakt, že mlýny jsou národní kulturní památkou.

Nejsou známé náklady na provoz ani zdroje, ze kterých by radnice mlýny opravila.

25 milionů je moc

Společnost Goodmills mlýny nabízí za 25 milionů korun, což se zdá primátorovi příliš.
„Chtěli bychom, aby si subjekty, jež měly zájem v mlýnech být, svůj rozpočet, který čerpají od města, kraje či státu, přenesly do tohoto projektu," pokračoval Martin Charvát. „Počítáme i s určitou mírou kofinancování soukromým sektorem. Mohly by tam vzniknout také komerční prostory," dodal primátor.

Výroba v Automatických mlýnech skončila loni na jaře. Město opakovaně projednávalo mlýny na zastupitelstvu, pro koupi se ale nerozhodlo. Pro areál o rozloze bezmála 11.000 metrů čtverečních v centru města vznikla studie Kulturfabrik, tedy kulturně-vzdělávacího centra.

Evokují Anglii

Mlýny projektoval Gočár pro bratry Winternitzovy. Připomínají řádkovým zdivem ze světlých a tmavých cihel anglosaskou architekturu. Další budovy navrhl architekt Karel Řepa. Na přístavby z druhé poloviny 20. století se nevztahuje statut památky.