V noci na úterý  došlo k situaci, kdy na některých místech města nesvítilo veřejné osvětlení. Do tmy se tak ponořily Polabiny, Višňovka, Trnová, Ohrazenice či v neposlední řadě střed města. Naopak v úterý ráno, kdy již svítilo sluníčko, bylo veřejné osvětlení v provozu…

„Tento stav byl zapříčiněn poruchou přenosu signálu hromadného dálkového ovládání (HDO) po sítích vysokého napětí distributora elektrické energie z důvodu přepojení linek při provádění jejich údržby. V současné době jednáme s pracovníky distributora elektrické energie, kteří mají na starosti správnou funkci HDO o řešení vzniklé situace tak, aby se našlo uspokojivé řešení," uvedla mluvčí Služeb města Pardubice Světlana Pozníková. Není však prý vyloučeno, že se v nejbližších dnech situace nemůže opakovat.

„Zaměstnanci Služeb města z divize veřejné osvětlení jsou připraveni maximálně reagovat, ale není možné všech 140 rozvaděčů veřejného osvětlení obsloužit ručně," dodala mluvčí firmy, pod níž spadá právě i veřejné osvětlení.

Rozsvícení a zhasnutí veřejného osvětlení v Pardubicích je ovládáno právě hromadným dálkovým ovládáním. Laicky to znamená, že z centrální automatiky, která je umístěna na ČEZ v Hradci Králové, jsou synchronně ovládány všechny vysílače HDO. Vyslaný signál je poté přijímán jednotlivými přijímači ve všech rozvaděčích veřejného osvětlení v Pardubicích. Čas, který je rozhodující pro vyslání tohoto signálu, je závislý na tzv. astronomických hodinách, což je čas východu a západu Slunce a samozřejmě také na aktuální oblačnosti.

„Přijatý signál je impulzem k rozsvícení či zhasnutí veřejného osvětlení v řadě měst Pardubického a Královéhradeckého kraje," dodala Světlana Pozníková.