Město perníku se připravuje na rozsáhlou evakuaci obyvatel! Bude součástí dvoudenního cvičení Evakua〜ce 2009. „Má prověřit připravenost subjektů, které by se podílely na evakuaci obyvatel při povodni. Do cvičení se kromě orgánů krizového řízení zapojí také žáci některých základních škol,“ uvedla Nataša Hradní z oddělení vnějších vztahů radnice.

„Celkem se na cvičení, které nemá v novodobé historii Pardubic obdoby, bude podílet více než 300 osob ze 22 různých subjektů,“ upřesnila.
„Cvičení simuluje situaci, kdy se hladina Labe, Chrudimky a Novohradky zvedá, až k úrovni stoleté vody. S ohledem na hydrometeorologickou situaci navrhne tajemník povodňové komise evakuaci obyvatel z vybraných částí města. Cvičení má prověřit práci krizového štábu města i součinnost složek, které se podílejí na samotné evakuaci,“ řekl předseda bezpečnostní rady a primátor Pardubic Jaroslav Deml.

„První den, 22. června, se bude cvičení týkat převážně krizového štábu, který musí sledovat vývoj hydrometeorologické situace a včas na ni reagovat. Mimo to bude plnit úkoly vyplývající z paralelně probíhajícího cvičení Povodeň 2009, které pořádá Pardubický kraj,“ nastínila Nataša Hradní. „Na druhý den je plánována cvičná evakuace obyvatel, v níž budou žáci základních škol nábřeží Závodu Míru, npor. Eliáše a Prodloužená simulovat evakuované rodiny. Budou převezeni do evakuačního střediska v ČEZ Areně a odtud do míst nouzového ubytování ve školách Staňkova a Kotkova,“ dodala.

Do praktického cvičení bude zapojeno na 250 žáků a pedagogů. „Evakuace 2009 navazuje na obdobné cvičení pořádané v roce 2006. To bylo podstatně menší. V takovém rozsahu zde určitě nic nebylo minimálně od roku 1989,“ pravil vedoucí oddělení krizového řízení Jiří Kyncl. ⋌(td)