Jihovýchodní část obchvatu se připravuje již téměř dvacet let. ŘSD má hotovou studii na staronovou trasu, kde došlo k úpravě tří křižovatek, které nakonec budou okružní. Na části obchvatu projektanti navrhli deset mostů včetně překlenutí Chrudimky. Hlavní stavební povolení bylo vydáno v březnu, zatím ale nenabylo právní moci.

Jihovýchodní obchvat

Délka: 3 100 metrů
Počet mostů: 10
Křižovatky: 4 okružní křižovatky
Protihlukové stěny: 4 (celková délka 1 857 metrů)
Předpokládaná cena stavby: přes 552 milionů korun (bez DPH)

„Dne 13. dubna podali spoluvlastníci sousední nemovitosti odvolání, toto odvolání řeší Ministerstvo dopravy,“ informovala mluvčí ŘSD Petra Drkulová s tím, že ŘSD pokračuje s výkupem pozemků.

„Výkupy pozemků jsou dokončeny z 87 procent, probíhá uzavírání nájemních smluv a smluv o zřízení služebnosti. ŘSD předpokládá, že v průběhu roku 2024 provede záchranný archeologický výzkum a dokončí majetkoprávní přípravu stavby,“ dodala Drkulová.

Samotné zahájení stavby, za více než 552 milionů korun bez DPH, pak silničáři plánují na rok 2025.

Obchvat propojí místní část Pardubičky se silnicí II/ 324 na Chrudim, na kterou se napojí na kruhové křižovatce u Dražkovic a dál bude pokračovat podél jižní a jihovýchodní části města ve směru na Černou za Bory. Hotovo by mělo být za dva roky.

Stavba obchvatu Pardubic postupuje. Vznikají přeložky i unikátní most
Stavba obchvatu Pardubic postupuje. Vznikají přeložky i unikátní most

Plánovaná trase je dlouhá 3,1 kilometru, bude na ní deset mostů včetně mostu přes Chrudimku nebo mostu pro zvěř. Stavba počítá i se čtyřmi kruhovými křižovatkami a protihlukovými stěnami v délce přes 1 800 metrů.

I/2 Pardubice – jihovýchodní obchvatI/2 Pardubice – jihovýchodní obchvatZdroj: ŘSD

Pokud vše půjde podle plánu, pak by ŘSD mělo v letošním roce vykoupit potřebné pozemky a následně v roce 2024 zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby.

„Jako stínový ministr dopravy a současně poslanec za náš Pardubický kraj mohu veřejně deklarovat, že pro urychlení výstavby udělám maximum. Zejména v souvislosti s nejistým rozpočtem SFDI je potřebné důsledně hlídat kroky Ministerstva dopravy a dohlédnout na to, aby právě na tuto klíčovou stavbu byly zajištěny finanční prostředky,“ uvedl v březnu poslanec Martin Kolovratník.

Stejně jako Severovýchodní obchvat má i tato spojka odvést tranzitní dopravu mimo centrum Pardubic.

Severovýchodní obchvat

Po 16 letech se ve městě začal stavět severovýchodní obchvat, který povede z Trnové směrem na sídliště Dubina. ŘSD očekává, že po jeho zprovoznění ve městě výrazně poklesne tranzitní doprava, která už nebude muset projíždět městem. Severovýchodní obchvat města bude stát celkem 1,75 miliardy korun. Hotovo má být v roce 2025. Raritou bude nejdelší zavěšený most v Česku.

Severovýchodní obchvat Pardubic
Z Globusu na Dubině za pět minut. Projeďte se už nyní po budovaném obchvatu

Zhruba čtyřkilometrová čtyřproudová spojka usnadní řidičům průjezd od Hradce Králové směrem na Sezemice a Dašice.

Součástí stavby bude také 12 protihlukových stěn, 8 mostů i podchod pro pěší. „Je to důležitá stavba pro úlevu mnoha tisícům lidí, kteří dnes trpí tranzitní dopravou v samém centru Pardubic. Zároveň je to stavba, do které se pouštíme metodou Design&Build, kdy necháváme na samotném zhotoviteli, aby finální podobu stavby dopracoval,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka při zahájení stavby s tím, že tento model přináší úspory a často nejvhodnější technická řešení projektů.

Odhadované náklady na jihovýchodní část obchvatu jsou přes 552 milionů korun bez DPH.Odhadované náklady na jihovýchodní část obchvatu jsou přes 552 milionů korun bez DPH.Zdroj: ŘSD

I při této stavbě mělo ŘSD problém s výkupem pozemků.

Dominantou stavby Severovýchodního obchvatu Pardubic bude most přes Labe.
Obchvat Pardubic: Přes Labe povede most vysoký jako Petřínská rozhledna

O plánovaném obchvatu se v Pardubicích mluví už od 90. let. Záměr je schválený od roku 2006. Projekt musel postupně získat územní rozhodnutí, stavební povolení, projít archeologickým průzkumem i soudy o vyvlastnění pozemků. „Měli jsme obrovské problémy s výkupem pozemků, proběhlo hodně soudů. Dokonce samotné Ředitelství silnic a dálnic bylo žalováno za to, že nabízí ceny, které neodpovídají zákonu,“ připomněl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Třetí z plánovaných obchvatů - Jihozápadní obchvat města, který se projednává od roku 2008, stále nemá schválenou trasu. Variantu kolem armádního letiště před rokem neschválilo ministerstvo obrany.

Vizualizace jihovýchodního obchvatu

Zdroj: ŘSD

Po dokončení všech plánovaných obchvatů by kolem města měl vzniknout okružní silniční systém.