Zápisy do všech pardubických základních škol startují 17. a 18. dubna 2024 vždy od 13 do 18 hodin. Platí to pro děti narozené od 1.9. 2017 do 31.8. 2018 a s odkladem školní docházky z roku 2023/2024. Vedení Pardubic však upozorňuje rodiče, že by své dítě měli přihlašovat do školy, která patří do jejich spádového odvodu a že město se bude bránit tomu, aby se do škol hlásily děti, které mají v Pardubicích fiktivní bydliště.

V rámci 18 pardubických základních škol je připraveno celkem 1 160 volných míst. Z devátých tříd odejde letos přibližně 1 100 žáků. „Prosím rodiče, aby své děti hlásili primárně do příslušného školského spádového obvodu, aby měli jistotu, že se jejich dítě do základní školy dostane. Zdůrazňuji, že ředitelé budou vedle trvalého pobytu letos věnovat velkou pozornost doložení skutečného bydliště ve spádovém obvodu školy. Naše školy stále čelí problému účelovému přehlašování pobytů z jiných obcí tzv. „spádové turistice“, a proto se snažíme zabránit situaci, aby děti s fiktivním bydlištěm v Pardubicích obsazovaly místa na úkor těch, které v Pardubicích skutečně žijí,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za oblast školství, ekonomiku a rozpočet Jakub Rychtecký.

V březnu vypuklo hledání mladých talentů, když začal nový ročník své prestižní výzvy Středoškolák roku.
Středoškolák roku 2024 hledá talenty: Kdo se stane vítězem?

Město také podepsalo dohodu o společném spádovém obvodu se čtrnácti obcemi v okolí Pardubic. Tyto obce se podílejí na nákladech příslušných spádových škol. V registru je evidováno přibližně 1 100 budoucích prvňáčků.

Každý budoucí prvňáček, který splňuje podmínky pro přijetí na základní školu a zúčastní se zápisu v uvedený termín, by tak měl mít své místo zajištěné. Rodiče mohou již tradičně připravit žádost o přijetí nebo o odklad pomocí aplikace dostupné na zapisyzs.pardubice.eu. „Aplikace je již k dispozici a poskytuje rodičům veškeré potřebné informace. Po vyplnění žádosti je možné ji vytisknout a přinést k zápisu do vybrané školy. Toto platí i pro děti, které měly odloženou školní docházku. I ony se musí k zápisu znovu dostavit. Zákonní zástupci by měli dorazit se svým průkazem totožnosti a s rodným listem dítěte,“ uvedla Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu.

Mohlo by vás zajímat: Letadlem z Pardubic do Girony. Výlet za krásami španělské Costa Bravy

Zdroj: Rudolf Kožený