Na začátku roku 1990 podle údajů Českého statistického úřadu ve městě žilo 96 036 lidí, v roce 2017 už to bylo o 6 tisíc méně. Průměrný věk se meziročně zvyšuje v celém Pardubickém kraji. Zatímco v roce 2013 činil 41,5 roku, v roce 2017 už to bylo 42,3 roku.

„Pardubice stárnou a ubývá jim obyvatel. Město proto hledá způsob, jak tento trend zvrátit. Jednou z cest, jak ve městě udržet stávající obyvatele v produktivním věku, případě přivést nové, je zajištění dostupného bydlení,“ konstatovala mluvčí města Nataša Hradní.

Dostupné bydlení

Radnice nyní připravuje strategii, na jejímž základě by se v dlouhodobém horizontu měla zlepšit dostupnost bydlení pro všechny skupiny obyvatel.

„Podle průzkumu, který si nechal zpracovat jeden z bankovních domů, v České republice 70 procent mladých lidí ve věku 25 až 34 let stále žije s rodiči. Důvodem jsou finance. Dostupnost nového bydlení v Česku je ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi nejhorší. Pokud chceme zvýšit počet obyvatel Pardubic a snížit věkový průměr, musíme pro to něco udělat,“ poznamenal primátor Pardubic Martin Charvát.

„Změnit situaci na trhu s byty není záležitostí několika málo let, ale dlouhodobou vizí, kterou budou naplňovat i naši nástupci,“ dodal Charvát.

Právě nabídka dostupných bytů není v Pardubicích zrovna široká. Přestože se staví stovky nových bytů, a to především na Višňovce, zpravidla se nejedná o byty, které by si mohli mladí lidé dovolit.

Zastupitel za KSČM Václav Snopek na prosincovém zasedání zastupitelstva navrhl, aby se v současné době neprodávaly městské byty, které by mohli zájemci využít. „Situace bydlení v Pardubicích je natolik vážná, že bychom měli přestat rozprodávat byty. Dokud nebude přijata koncepce bydlení ve městě, neměli bychom prodat ani jeden byt,“ konstatoval Snopek. Jeho návrh však neprošel.

Město si nyní nechá zpracovat odbornou analýzu dostupnosti bydlení v Pardubicích. Ta bude z převážné části financována z Evropského sociálního fondu. Zaměřena bude na zpracování dostupných statistických, demografických a socioekonomických dat.

Analýza a strategie

„Podkladem pro strategii bude také výzkum v oblasti bydlení, který pomůže zjistit, do jaké míry je bydlení v Pardubicích pro různé skupiny obyvatel dostupné a s jakými obtížemi se při zajišťování bydlení nejčastěji setkávají. Analýza by měla být hotova ještě letos, strategií by se měli zastupitelé města zabývat zhruba v polovině příštího roku,“ řekla Hradní.

Strategie má napomoci udržet fungující trh s byty. „Město bude lépe plánovat kroky, které povedou ke zvyšování dostupnosti bydlení v Pardubicích, na základě strategie bude umět lépe dlouhodobě plánovat správu a investice do vlastního bytového fondu a také účinněji plánovat novou bytovou výstavbu na svých pozemcích. Bude umět efektivněji čelit stoupající nedostupnosti v bydlení zejména pro nízkopříjmové skupiny obyvatel,“ řekl náměstek primátora pro sociální politiku Jakub Rychtecký.

Jako ve Vídni

Inspirovat se město chce ve Vídni, kde se daří držet ceny bydlení pod kontrolou. „Určitě Vídeň nedoženeme, ta má před námi v systematické výstavbě a správě obecního bydlení náskok jednoho století. Ale měli bychom mít jasno v tom, kam a v jakém časovém horizontu v oblasti bydlení směřujeme,“ dodal Charvát.