„Poskytování cenově zvýhodněného nájemného po dobu čtyř let mladým pracujícím lidem je motivací, aby v Pardubicích pouze nepracovali, ale také bydleli. Přibližně padesát procent žadatelů zde pracuje, ale nebydlí. Právě proto je u úspěšných žadatelů podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy převod trvalého pobytu do Pardubic, což sebou nese městu příjmy z rozpočtového určení daní. Prostřednictvím cenově dostupného nájmu, kdy první tři roky platí 80 korun za metr čtverečný a čtvrtý rok 100 korun za metr čtverečný, dostanou šanci naspořit si alespoň část finančních prostředků na zajištění vlastního budoucího bydlení. Nutno podotknout, že cena zvýhodněného nájmu se oproti předchozímu roku nezvýšila ani o korunu,“ uvedl k programu startovacího bydlení 1. náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký, s tím že město již pomohlo mladým lidem s 250 startovacími byty. Podle dat, které má město k dispozici, je pro dvě třetiny z nich prvním samostatným bydlením.

Ilustrační foto
Tohle jsou základní školy z Pardubicka, jejichž žáci nejlépe zvládají přijímačky

Startovací byty disponují různými velikostmi, aby bylo možné splnit odlišné potřeby zájemců o startovací bydlení. „S ohledem na vysoké ceny komerčních nájmů, které se pohybují okolo 250 korun za metr čtverečný očekávám i letos velký zájem. V rámci prvního kola máme připraveny byty, které se nacházejí v Dražkovicích, v ulicích Ohrazenická, Mladých, Na Záboří, Bělehradská, Gagarinova, Nerudova a Sokolovská. Jedná se především o malometrážní byty. K dispozici je 12 bytů o velikosti 1+KK respektive 1+1 a tři byty 2+1,“ objasnil Rychtecký s tím, že podle informací přes osmdesát procent nájemníků plánuje zůstat v Pardubicích i po skončení nájemní smlouvy ve startovacím bytu.

„Pro rok 2024 jsme nechali připravit opět dohromady 25 bytů s tím, že v prvním kole v dubnu bude zařazeno 15 jednotek. Všechny byty jsou opravené a připravené k nastěhování. Druhé kolo s nabídkou 10 bytů se uskuteční na podzim letošního roku,“ informoval náměstek primátora pro investice a majetek Jan Hrabal.

Krajský soud v Pardubicích začal rozplétat jen těžko uvěřitelný případ zneužívání nezletilých dívek. Obžaloba muže viní hned z několik trestných činů
Rodinný horor: Muž je obviněn ze zneužívání nevlastních dcer. S jednou má dítě

Proces žádosti o startovací byt v rámci prvního kola je docela jednoduchý a není třeba předkládat žádné další dokumenty kromě vyplněné žádosti a souhlasu se zpracováním osobních údajů. Žadatelé mají možnost vybrat si konkrétní byt z nabídky startovacích bytů, které jsou k dispozici. Každý žadatel, nebo pár, může podat jednu žádost na jeden konkrétní byt z nabídky. Žádost se podává prostřednictvím webové stránky. V rámci prvního kola žadatelé nejsou povinni předkládat žádné další dokumenty jako potvrzení o bezdlužnosti, příjem, výpis z katastru nemovitostí nebo potvrzení o bezdlužnosti u zdravotní pojišťovny. Tento proces umožňuje žadatelům jednoduchý a rychlý způsob, jak se ucházet o startovací byty bez nutnosti předkládat všechny potřebné dokumenty hned na začátku. Pokud budou vylosováni, teprve pak o ně budou požádáni.

(Tisková zpráva)

Kompletní harmonogram prvního kola startovacího bydlení 2024:

1. Vyvěšení informací na webu města od 11. 3. 2024 až do samotného losování
2. Výběr žádostí - pondělí 15. 4. 2024 od 13:00 do 18:00 hodin a úterý 16. 4. 2024 od 8:00 do 12:00 hodin v budově magistrátu na adrese U Divadla 828
3. Losování - čtvrtek 18. 4. 2024 od 13:00 hodin v zasedací místnosti v mezipatře v budově magistrátu na adrese U Divadla 828
4. Doložení potvrzení k žádosti u vylosovaných žadatelů nejpozději do 7. 5. 2024 do 14:00 hodin - oddělení správy bytových domů a nebytových prostor, 1. patro, budova magistrátu U Divadla 828
5. Kontrola žádostí nejpozději 13. 5. 2024
6. Účinnost nájemní smlouvy od 1. 7. 2024, podpis nájemní smlouvy a předání bytu novému nájemci - červen 2024. 

Veškeré informace o dalším ročníku startovacího bydlení najdou zájemci k dispozici na webu