„Provedeme budoucí uchazeče zázemím naší fakulty. Připravili jsme pro ně prohlídky odborných učeben včetně ukázek speciálních výukových modelů,“ řekla děkanka Fakulty zdravotnických studií Jana Holá. Fakulta v akademickém roce 2020/2021 nabízí uchazečům 5 bakalářských studijních programů, kterými jsou Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství, Specializace ve zdravotnictví, Porodní asistence a Zdravotně sociální péče, a dva programy v navazujícím magisterském studiu, a to Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví. Informace mohou zájemci o studium získat nejen během sobotního Dne otevřených dveří, který potrvá od 10 do 14 hodin, ale také na webu www.evolupce.cz, kde najdou kromě jiného i virtuální prohlídku univerzitního kampusu.

Ilustrační foto.
Adventní trhy v Pardubicích pokračují