Občanské průkazy, cestovní pasy i řidičáky, jimž skončila platnost po 1. březnu 2020, lze na území ČR během nouzového stavu používat i nadále. „Držitelé propadlých občanských průkazů a pasů mohou těmito doklady dál na území ČR prokazovat svoji totožnost. Jsou-li držiteli alespoň jednoho platného dokladu, včetně řidičského průkazu, prokazují se přednostně některým z nich,“ upozornila mluvčí pardubického magistrátu Nataša Hradní.

Pozastavena je také povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů od skončení jeho platnosti, a to i v případě ohlášené ztráty, změny trvalého pobytu a dalších důvodů, v jejichž důsledku platnost průkazu končí. Podobně je tomu i u řidičských průkazů, kterým v době nouzového stavu skončila platnost. „Jejich držitelé mohou i nadále řídit motorová vozidla, pro jejichž řízení je průkaz opravňoval,“ dodala Nataša Hradní. Pro vyřízení neodkladných záležitostí jsou příslušné agendy pardubického magistrátu otevřeny v pondělí a ve středu, od 8 do 11 hodin.