Zazněly ikonické písně, jako je Hutkova Náměšť a Krylova Bratříčku, zavírej vrátka, a promluvily vůdčí osobnosti Občanského fóra a sametové revoluce v Pardubicích. Řečníci nejen vzpomínali, ale hovořili také o současné politické situaci.

„Jeden z největších výsledků 17. listopadu je svoboda slova. Někdo může říct, že se jí nenajíme, že si za ni nic nekoupíme. Znamená možnost kritizovat mocné za to, co dělají špatně, a dokonce s nimi i souhlasit, pokud něco dělají dobře,“ promluvil k davu Libor Kudláček, bývalý politik Občanského fóra (OF) a poslanec po sametové revoluci. „Svoboda kritizovat znamená, že nechceme, aby nám nemorální lidé kázali o morálce. To je velký výsledek 17. listopadu, nenechme si ho vzít. 17. listopad neskončil, 17. listopad trvá,“ prohlásil Kudláček.

Mnohem stručnější byl další řečník, Vít Socha, někdejší zástupce studentů v Občanském fóru: „Vnímal jsem to pěkně, teď to vnímám hůře.“ A náměstí s ním souhlasilo. Stejně jako s Lumírem Sokolem, který také stál u zrodu Občanského fóra v Pardubicích. „Když jsme se po práci v OF vraceli v noci domů a kolem nás jezdily volhy se Státní bezpečností, říkali jsme si, když jsme se loučili, tak kdybychom se neviděli, kdyby nás někde sejmuli, tak to stálo za to,“ zavzpomínal Sokol. „A já se vás ptám,“ obrátil se na dav před sebou, „stálo to za to?“ A náměstí mu odpovědělo potleskem a zvoláním rozhodného „Jo“. Další řečník Jiří Razskazov věří v mladé lidi. „Přijde mladá, vzdělaná generace, která mohla studovat i ve světě, a určitě tady bude líp,“ řekl Razskazov. Na závěr setkání zazněla Modlitba pro Martu, při které lidé společně pozvedli ruce s vítězným V.