Jádrem sporu přitom nebylo to, zda elektrárně výjimku udělit, nebo ne. Takovou pravomoc město ani nemá, případ řeší krajský úřad. Šlo o to, zda by se Pardubice měly účastnit správního řízení a deklarovat své stanovisko.

Nezískala podporu

Toto rozhodnutí je v kompetenci rady, ta se však shodla, že hlasovat by mělo celé zastupitelstvo. Doporučila zastupitelům, aby se město k výjimce nevyjadřovalo. „Věřím, že státní správa je neovlivnitelná. Samospráva by neměla zasahovat do provozu správního řízení,“ uvedla předkladatelka zprávy, náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO). Pro to, aby město své vyjádření nepodávalo, však kromě ní nakonec zvedlo ruku jen šest dalších zastupitelů: Petr Kvaš, Jan Mazuch (oba ODS), Pavel Studnička, Václav Snopek (oba KSČM) a Tomáš Pelikán a Vladimír Martinec (oba SPP).

Většina z nich uvedla, že se necítí být takovými odborníky, aby mohli o výjimce rozhodnout. „Nejsem tak technicky zdatný, abych rozhodoval, zda má elektrárna výjimku dostat,“ podotkl Kvaš.

Takovýto postoj popudil řadu jiných politiků. „Vždyť o tom nebudeme rozhodovat, ale budeme deklarovat zájem města. Jestli veřejným zájmem není to, že nenecháme zhoršovat ovzduší, tak nevím,“ konstatoval František Brendl (Pardubáci).

„Každý má právo mít svůj názor. Nejsem moc eko ani bio, ale myslím, že by se město mělo vyjádřit a zaujmout postoj,“ přidala se bývalá primátorka Štěpánka Fraňková, která je ředitelkou Pardubické nemocnice. Proti výjimce se kromě ní postavil i další lékař mezi zastupiteli Vít Ulrych (KPP).

Nebezpečný precedens

Jejich stanovisko podpořil také aktivista ze spolku Zastavme elektrárnu Chvaletice Robert Hrdina, který navíc upozornil, že by takto mohl vzniknout nebezpečný precedens. „Zastupitelstvo nemá přímý vliv, zda budou podmínky přijaty. Jde o principiální postoj, zda bude město chránit zdraví občanů. Nečinnost nebo rezignace je to, co žadateli vyhovuje. Pokud se město nevyjádří ve správním řízení, může pak přijít Paramo a další znečišťovatelé a také požadovat výjimku,“ poznamenal Hrdina.

Přesvědčit zastupitele, aby se město vyjádřilo proti výjimce, přijeli do Pardubic kromě aktivistů i poslanci za Piráty Dana Balcarová a Mikuláš Ferjenčík. „Máte určitou zodpovědnost a pravomoc. Kvalita života obyvatel je důležitá. Apeluji, abyste se vyjádřili a výjimku nedoporučili. Chvaletice žádají o výjimku na osm let pro všechny čtyři provozy, to je naprosto skandální. Elektrárna jeden z bloků musí modernizovat, protože je na hranici životnosti, ale chce výjimku i na tento,“ řekla Balcarová, která je předsedkyní výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny.

Na to, že elektrárna žádá o výjimku i na blok, který bude modernizovat, upozornil také zastupitel Jakub Kutílek (Zelení, za Piráty). „Chce jen ušetřit,“ poznamenal.

Právě v penězích by ale podle těch, kteří nechtěli stanovisko vydat, mohl být problém. K dosažení nově požadovaných limitů oxidů dusíku by podle generálního ředitele společnosti Sev.en, která elektrárnu vlastní, Václava Matyse byla nutná další investice ve výši 1,4 miliardy korun. „Podíl elektrárny na celkových imisích oxidů dusíku by se přitom snížil o pouhých 0,05 procenta pro okolí elektrárny a maximálně o 0,02 procenta pro Pardubice,“ popsal Matys.

Budou chtít peníze

„Když jsem slyšel, jaké na splnění budou náklady a jaký to přinese výsledný efekt, řekl jsem si, že by mohlo dojít ke zvýšení ceny elektřiny. Když budou investovat tak velké peníze, budou to chtít zpátky,“ řekl Martinec.

„Zpracovatelé rozptylové studie řekli, že dopad v setinách procent na ovzduší nelze změřit. Nikdo nedokáže prokázat, jaký dopad bude. Proto jsem se takto rozhodl,“ přidal se Pelikán.

Zátěž zdravotnictví

Že by kvůli neudělení výjimky bylo méně elektrické energie, jak někteří argumentovali, podle Lenky Španihelové (Piráti) nehrozí.

„Sami zástupci elektrárny uvedli, že v takovém případě použijí potřebnou technologii. Hodnotíme tady, jaký to bude mít dopad na cenu elektřiny, ale vyvstává mi otázka, jaká bude finanční zátěž zdravotnictví v případě, že by výjimka byla udělena,“ uvedla Španihelová.

Po dlouhé diskuzi se zastupitelé většinově vymezili, že je nutné, aby město podalo své vyjádření. Řada zastupitelů za ANO a ODS se přitom zdržela hlasování nebo nehlasovala vůbec.

Nejednotná koalice

Jedná se přitom o první případ, kdy nová koalice u klíčového bodu hlasovala výrazně nejednotně.

Jasnou většinu pak získalo následné hlasování, kdy zastupitelé rozhodli, že stanovisko, jež město k výjimce zaujme, bude negativní. Pro zvedlo ruku 25 zastupitelů, mezi nimi i předkladatelka Dvořáčková. Proti se postavili pouze Karel Haas a Petr Kvaš (oba ODS) a Pavel Studnička (KSČM).