V mrazivém odpoledni si lidé připomínali oběti heydrichiády. Zavzpomínat na hrdiny, kteří za svobodu zaplatili tu nejvyšší daň, lidé přišli do pardubické Larischovy vily. „I před osmdesáti lety byla zima. Podle pamětníků byla jedna z nejhorších. A právě tehdy seskočilo do vlasti sedm statečných mužů,“ řekl historik a ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík.

Do Pardubic přijel i Jiří Pitín, který jako dítě přežil vyhlazení Lidic. Přestože mu bude v dubnu osmdesát let přijel v dobré kondici i náladě. „Kdybych nebyl v takovém rozpoložení, tak bych se nedožil osmdesáti let, na které se těším,“ řekl Pitník, který byl v době tragédie druhým nejmladším dítětem v Lidicích. „Na památníku lidických dětí stojí moje desetiletá sestra. Kdybych byl jen o rok starší, tak tam stojím taky a sestra mě drží za ručičku,“ nechal se slyšet Pitín.

Posádka letounu, který dopravil výsadkáře do Protektorátu
Anthropoid, Silver A, Silver B. Pardubický kraj si připomíná své hrdiny

Jiří Pitín se narodil 23. dubna 1942 v Kladně, rodina ale žila v Lidicích. V době lidické tragédie mu bylo teprve sedm týdnů. Jakožto kojenec, u něhož ještě nebylo možno vyhodnotit rasové předpoklady, byl nejdřív spolu s matkou převezen do Malé pevnosti v Terezíně, později ho spolu s dalšími šesti nejmenšími lidickými dětmi umístili do kojeneckého ústavu v Praze-Krči.

Desetiletá sestra Marie byla s dalšími lidickými dětmi zavražděna.

Smrti unikl jen proto, že byl kojenec. Byl tak vybrán a umístěn do kojeneckého ústavu v Praze. „Po válce si mě vyzvedla moje tetička, ta mě poté vychovávala,“ zavzpomínal na své dětství pamětník, který na smutné výročí jezdí do Pardubic každý rok.

Symbol vzdoru a odhodlání

Lidé si připomněli nejen příběh parašutistů, ale i statečnost stovek lidí, kteří jim pomáhali. Operace Silver A je jedním z nejvýznamnější symbolů protinacistického odboje. "Je nutné si připomínat činnost nejen parašutistů, ale i dalších spolupracovníků, jejichž síť byla na Pardubicku velmi rozsáhlá a dobře organizovaná. Měli bychom si proto připomínat osudy Arnošta Košťála, manželů Hladěnových a Krupkových, Věry Junkové nebo Lidmily Malé, kteří za svoji pomoc parašutistům nalezli smrt na popravišti u Zámečku,“ zdůraznil hejtman Martin Netolický.

Libuše volá Londýn

Před osmdesáti lety navázala vysílačka Libuše spojení s Londýnem. „Tehdy to byla otázka života a smrti pro mnoho lidí,“ připomněl Stehlík. Tajná vysílačka, která spojila odboj s Londýnem a kterou parašutisté udržovali za cenu životů, byla nedaleko Pardubic. O vysílačku se starali členové skupiny Silver A, především radarista Jiří Potůček. Vysílačka Libuše se opět po pěti letech ozve, k 80. výročí se bude v sobotu 2. dubna konat akce Libuše volá Londýn.

O Larischovu vilu se od roku 2015 stará Československá obec legionářská. Od té doby tam vzniká muzeum heydrichiády a domácího i zahraničního odboje. „Obec legionářská plní úkol zvelebit toto místo. Jsme teprve v třetině, ale věříme že úkol splníme,“ přislíbil sekretář Československé obce legionářské Milan Mojžíš.

Paraskupina Silver A byla na území okupované vlasti vysazena 29. prosince 1941 společně se skupinami Anthropoid a Silver B. Hlavním úkolem Silver A bylo zajistit radiové spojení mezi domácím odbojem a jeho zahraničním vedením v Londýně, vybudovat zpravodajskou síť a koordinovat domácí odboj. Radistovi Silver A Jiřímu Potůčkovi se podařilo navázat spojení s Londýnem a udržovat ho po dobu více než pěti měsíců.