Nápad na využití sekacího zařízení taženého koňmi pod pardubickým zámkem vznikl, když se louka obnovovala. "Je to tradiční způsob sečení, který je pro daný prostor nejlepší. Sekáme zde necelý hektar a je to důležité, louka se vysemení a je pak bohatější,“ Vlastislav Šanda, vedoucí divize Agroservis Služeb města Pardubic.

Podzámecký biotop posekal po roce zkušený kočí Josef Hradec se svým párem hřebců plemene Českého norika zvanými Radegast a Spartakus.

„Tato sekačka je z padesátých let a něco pamatuje. Musíme se o ni starat, musíme mazat, hlídat olej v převodovce, těhlice, kosu, aby to sekalo. Sekáme výšku na strniště maximálně 4 až 5 centimetrů. Je to šetrné sekání, ale doba je jiná, žene se dopředu,“ vysvětlil kočí Josef Hradec.

„Tento způsob sečení napomáhá druhové pestrosti těchto květnatých luk,“ uvedla na sociální síti Facebook Žaneta Jakešová ze Služeb města Pardubic.