Do ulic tak musela vyjet těžká technika Služeb města, která od soboty pracuje prý téměř nepřetržitě!

Údržba silnic prý podle důležitosti

Sníh na silnicích ve městě a jeho okolí se podle pracovníků Služeb města odklízí podle předem stanovené důležitosti komunikací. „Komunikace jsou rozděleny na základě zákona do tří úrovní podle důležitosti. Podle tohoto pořadí pak průběžně provádíme odklízení sněhu především pluhováním a dále ošetřením interními materiály, popřípadě přípravky na bázi soli,“ vysvětlila našemu Deníku ředitelka marketingu Služeb města Pardubice Nina Kvapilová.

Podle ní se za poslední dny upravují silnice a chodníky téměř nepřetržitě. „K dispozici máme šest velkých zimních souprav, dva traktory s jejich zimními nástavbami a pět multikár. Provádíme však také ruční úklid sněhu z nebezpečných míst či přechodů a zastávek MHD,“ dodala Nina Kvapilová, podle níž se zvýšený počet zaměstnanců střídá v nepřetržitých dvanáctihodinových směnách.

Plán zimní údržby je k dispozici na všech úřadech místních obvodů a také na pardubickém magistrátu.

„Zájemci se tam rovněž dozvědí z mapového zákresu ošetřovaných komunikací, jak jsou které silnice zařazené do pořadí úklidu. Tento mapový zákres je rovněž možné si prohlédnout také na našich internetových stránkách www.smp–pce.cz,“ upřesnila Kvapilová. Vozovky a chodníky dané Plánem zimní údržby ošetřují Služby města Pardubic, ostatní komunikace mají ze zákona povinnost uklízet majitelé přilehlých nemovitostí.

„Největší problém je v tom, že zatím stále sněží,“ řekla nám v pondělí odpoledne Nina Kvapilová. „Sledujeme tedy počasí a reagujeme na něj. Jsme ve stálé pohotovosti,“ dodala.

Některé pozemky, ač jsou města, však byly ještě v pondělí ráno pod sněhem. Například Tyršovými sady, kudy denně chodí mnoho lidí, zůstaly pluhům utajeny. „Je pochopitelné, že nejprve musíme zprůjezdnit hlavní silniční tahy v centru města či výpadovky. To je nejdůležitější. Stejně tak stěžejní chodníky. Poté se dostane i na ostatní,“ sdělila ředitelka marketingu Služeb města Pardubic.