Reportér Deníku zjišťoval, jestli by obecný nedostatek zubařů nevyřešilo angažování zahraničních lékařů jak z EU a mimo EU. Zjistil, však, že česká legislativa je pro cizince vysloveně nepřátelská, a to přestože specialistů, a to nejen zubařů, je v ČR dlouhodobý nedostatek. Z toho důvodu zahraniční lékaři u nás díky tomuto neblahému stavu nenacházejí uplatnění, a tak ti lékaři, kteří by byli pro ČR přínosem, třeba s desetiletými zkušenostmi v oboru, raději odcházejí do jiných států Evropské unie.

Nedostatek zubních lékařů v Pardubickém kraji zahraniční odborníci zatím nemohou vyřešit.Nedostatek zubních lékařů v Pardubickém kraji zahraniční odborníci zatím nemohou vyřešit.Zdroj: Deník/VLP Externista

„Aktuální situaci, například na které lékaře se má pacient obracet, monitoruje a odpovídá za ni svým pojištěncům příslušná zdravotní pojišťovna,“ zdůraznil mluvčí krajského úřadu Dominik Barták.

Reportér dále při rozhovorech s odborníky zjistil, že v řešení situace ohledně uznávání způsobilosti k výkonu povolání nás předběhlo Polsko, Slovensko a Německo, kde ti samí lékaři, co jim v ČR odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebyla uznána, úspěšně pracují, a to například v Polsku a na Slovensku. Může za to i dlouholetá, záměrně budovaná nedůvěra ze strany českých profesních komor vůči zahraničním lékařům, spojená s legislativní neobratností.

Pardubická Explosia dosáhla rekordního zisku 284 milionů před zdaněním.
Pardubický výrobce výbušnin hlásí rekordní zisk. Válka zvyšuje poptávku

Z toho vyplývá, že odmítavý postoj ze strany orgánů české státní správy způsobuje, že se k nám zahraniční lékaři rozhodně nepohrnou, což ve finále pocítí čeští pacienti na zdraví a na peněžence.

Předseda odborové organizace a pacientského svazu Evropan Jiří Cerman, který se dlouhodobě věnuje prosazování práv zahraničních lékařů, ale i českých lékařů a pacientů, k tomu uvádí: „Poslední zjištění ministerstva zdravotnictví uvádí, že bez stálého zubního specialisty je každý pátý člověk!“ Stálého stomatologa přes pojišťovnu tedy nemá pětina lidí. Tím roste nápor na zubní pohotovosti.

Dříve se podle Cermana, zabývajícího se problematikou zdravotnictví, uváděla nižší čísla, protože nikdo do statistiky nezahrnul ukrajinské pacienty, děti z vyloučených lokalit a seniory v domovech důchodců. „To je skoro chybějících 2000 lékařů jenom v oboru stomatologie, tedy tolik je zapotřebí vybudovat zubních ambulancí, aby se vyrovnal počet lékařů, kteří dlouhodobě chybí, v to nepočítám sestry, laboranty a další pomocný personál, který je potřeba,“ řekl Cerman.

Dodal, že na druhou stranu zde máme zahraniční lékaře, kteří v ČR chtějí pracovat, mají hluboký zájem o obor a dlouholetou praxi v zahraničí. Těm dodnes podle Cermana systém nebyl schopen nastavit podmínky, aby odlehčil stárnoucím českým specialistům, což krizi ve zdravotnictví ještě více prohlubuje.

Jedním z bodů společného jednání radních Pardubic a kraje bylo téma pardubického letiště.
Radní města a kraje jednali o hotelu na letišti nebo parkování u nemocnice

To, že v ČR chybí vůle k tomu, aby se chybějící zdravotnický personál doplnil zahraničními absolventy, potvrzuje hned pět zahraničních lékařů, které redaktor Deníku dotázal. Uzbecký lékař, čtyři ukrajinští lékaři, dva lékaři z Ruska a lékař ze Súdánu, kteří v ordinaci v rámci přípravy k aprobační zkoušce pracovali k plné spokojenosti školitele i pacientů, zažilo situaci, že přesto jim ministerstvo odbornou způsobilost neuznalo a museli obor opustit. V zahraničí v takovém případě mohou neúspěšní lékaři získat odbornou způsobilost formou dvou až čtyřsemestrového postgraduálu na některé z univerzit, do té doby pracují pod dohledem a vyřešeno.

„Ty prvotní testy byly hlavně o češtině, vůbec ne o odborných znalostech. Testovací otázky měly hned několik správných odpovědí, a když jste neoznačili všechny správné, neměli jste žádný bod," řekl reportérovi Deníku bývalý majitel zubní polikliniky v Uzbekistánu s dvacetiletou praxí, který zůstává v České republice kvůli rodině a přátelům. Živit se ale musel jako taxikář, pracoval v rychlém občerstvení. „Třeba v Německu takové problémy nejsou. Uznají vám tam diplom, můžete normálně pracovat v oboru a přitom se připravovat na zkoušky," dodal Uzbek, který si přál zachovat anonymitu, ale jeho identitu redakce zná.

„Především jsou důležité jazykové znalosti, aby mohl lékař efektivně komunikovat s pacienty a okolím. Hlediskem prvním je bezpečnost. Jak bezpečnost a jistota toho, že je lékař skutečně odborně způsobilý, tak bezpečnost a jistota toho, že nemá překážky k pobytu na území ČR," doplnila náměstkyně pardubického hejtmana Michaela Matoušková.

Pardubické letní kino má nového provozovatele. Jan Motyčka v jeho čele skončil.
Letní kino v Pardubicích má nového provozovatele. Dlouholetý šéf skončil

Toto vyjádření však komentují samotní cizinci takto: „Aby člověk mohl pracovat v ČR jako lékař a aby bylo možné jej na této pozici zaměstnat jako lékaře, musí napřed získat pracovní povolení od ministerstva vnitra, což lze jen ze zahraničí, na základě žádosti podané na konzulátu v té zemi, jíž je lékař občanem. Čekací doba je 60 - 90 dnů. Pracovat můžete pouze na základě víza pro zahraniční zaměstnance, v tomto případě na pozici lékaře. Abyste mohli pracovat jako lékař, musíte mít nejen nostrifikovaný (uznaný) diplom od českého ministerstva školství, ale i uznanou odbornou způsobilost od českého ministerstva zdravotnictví. Takže napřed přijedete skládat zkoušky a pak možná dostanete vízum.“

O choulostivosti tématu svědčí fakt, že reportér Deníku oslovil hned šest zubařů v okresech Pardubice a Chrudim, aby se k dané problematice vyjádřili. Ani jeden nebyl ochoten ani mimo záznam hovořit. V České republice tak zatím zůstává přes 1.800.000 lidí bez stabilního zubaře. Počet zubařů, a nejen těch, se rok od roku stále snižuje.

Zubní lékaři v Pardubickém kraji

Podle údajů od VZP byla k 1. 1. 2024 v Pardubickém kraji celková úvazková kapacita zubních lékařů 251,20.

Úvazková kapacita oproti průměru celé ČR je v okresech Pardubického kraje:

Chrudim: - 18,51

Pardubice: +7,74

Svitavy: 21,96

Ústí nad Orlicí: -18,99