„ Dělení tohoto milionu mezi sedm projektů, na jejichž opravy je letos třeba více než 2,7 milionu korun, nebylo jednoduché. Rozhodli jsme se, že největší finanční pomoc od města dostane Římskokatolická farnost na pokračování oprav takzvaného Kostelíčka, kjehož obnově se město loni přihlásilo,“ řekla náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková.
Změstského rozpočtu tak vroce 2007 půjde na opravu Kostela Sedmibolestné Panny Marie 606.000 korun, dalších 150.000 činí podíl státu. Vlastník investuje letos do této akce zhruba 133.000 korun. Bude dokončena fasáda Kostelíčka a zrestaurováno kamenné ostění a vitráže voknech kostelní lodi a presbytáře.
Barokní Kostelíček byl vystavěn v roce 1710 na místě původní dřevěné kapličky pardubickým stavitelem Jakubem Pešinou. Stavbu tehdy financoval zbožný pardubický měšťan a kupec Jakub Antonín Štross. Oprava Kostelíčka začala vroce 2006, kdy město podpořilo obnovu této památky více než 771.000 korunami, stát 150.000 korunami. Díky těmto prostředkům se dočkaly obnovy průčelní fasády ambitu i kostela. Vdalších etapách bude obnova pokračovat opravou ohradní zdi a sochařské výzdoby.
Kromě oprav Kostelíčka město Pardubice letos zprogramu regenerace podpoří ještě pokračující rekonstrukci fary vKostelní ulici a opravy pěti soukromých domů vhistorickém centru města.