„Já sám jsem příznivcem představy, že pardubická nemocnice získá statut univerzitní (dříve fakultní) nemocnice,“ řekl Petruška. Tato představa však naráží na záměr ministerstva zdravotnictví, které chce zřizování velkého množství univerzitních nemocnic omezit. V současné době se ministr zdravotnictví Tomáš Julínek snaží o koncentraci superspecializované péče. Mělo by tak dojít k zefektivnění zdravotnického systému a odstranění duplicit. „To je jistě pochopitelné ve velkých městech, jako je Brno nebo Praha. Pardubice mají v tomto zvláštní postavení,“ řekl Jiří Málek, rektor Univerzity Pardubice. „Přesah činnosti této nemocnice sahá za hranice kraje a jako taková by měla mít specializované postavení,“ dodal Jiří Málek.

Pokračování spolupráce

 

Pardubická nemocnice by v těchto současných plánech ministerstva musela získat výjimku a bylo by škoda, kdyby se k ní nedopracovala,“ říká Daniel Petruška. Vznik univerzitní nemocnice v Pardubicích by byl kompromisem. Kraj by s ostatními nemocnicemi naložil podle své představy a zároveň by v Pardubicích získal univerzitní zařízení. To by bylo i logickým pokračováním spolupráce krajské nemocnice s Univerzitou Pardubice. „Představa univeritní nemocnice je zmíněna také v programovém prohlášení vlády. Naše nejmladší fakulta Zdravotnických studií využívá pardubickou krajskou nemocnici jako svou výukovou základnu na třech klinikách,“ říká rektor. „Naše sestry pracují i na jiných odděleních, které status kliniky zatím nemají,“ doplnil informace Jiří Málek.

Jasné slovo státu chybí

 

Podle poslance Petrušky v této otázce chybí jasné slovo státu. „Celá řada onemocnění a výkonů je tak drahá, že není možné tuto péči hradit jen ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění. Také je pravda, že ne každé pracoviště je schopno poskytovat špičkovou péči v širokém rozsahu,“ vysvětluje Daniel Petruška.