Řeč je o jihovýchodním obchvatu, jenž by na sebe měl podle studie odborníků stáhnout provoz deseti tisíc osobních automobilů a až patnácti set nákladních aut denně.

„Máme již platné územní rozhodnutí na jihovýchodní obchvat. Byl to běh opravdu na dlouhou trať, podařilo se překonat mnoho překážek. Poslední námitky dvou účastníků kraj zamítl,“ uvedl primátor Pardubic Jaroslav Deml.

Město tak podle něj splnilo svůj úkol, kterým byla příprava stavby do tohoto stádia, a může agendu předat Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), které bude investorem obchvatu. „ŘSD může začít zpracovávat dokumentaci pro stavební povolení a zahájit výkupy pozemků,“ dodal primátor.

Jihovýchodní obchvat bude měřit zhruba přes tři kilometry – v jižní části Pardubic se napojí u Dražkovic na nový kruhový objezd, dále povede po polích a projde mezi lesíkem a Nemošicemi až k řece Chrudimce. Zde vznikne sto třicet metrů dlouhý most, po kterém se volá desítky let, obchvat pak bude pokračovat přes vojenské cvičiště a protne silnici vedoucí z Pardubiček do Nemošic. Křižovatka bude řešena jako kruhová. Odtud bude obchvat směřovat do průmyslové oblasti v Černé za Bory. Náklady na rozsáhlou stavbu odhaduje Deml v rozmezí 500 až 700 milionů korun.

„Územní podmínky nejsou složité,“ neočekává komplikace s výstavbou obchvatu primátor, který je sám v civilním životě stavařem.

Podle ředitele pardubické pobočky ŘSD Bohumila Vebra je na jihovýchodní obchvat schválen investiční záměr a ve Státním fondu dopravní infrastruktury by se na příští rok mělo objevit prvních šedesát milionů korun. Ty budou určeny na úhradu projektových nákladů a prvních vykoupených pozemků, na nichž bude obchvat ležet. „Když budu optimista, na konci roku 2009 by se mohlo začít stavět a za dva roky po obchvatu jezdit,“ odhaduje příznivou variantu vývoje financování této investiční akce Bohumil Vebr.

Pro město Pardubice by obchvat s mostem přinesl i další efekt. Zhruba za třicet milionů korun by konečně vzniklo přímé propojení dvou městských částí – Pardubiček s Višňovkou – které jsou sice od sebe vzdušnou čarou blízko, ale zatím je nekompromisně odděluje tok Chrudimky a vojenský prostor.
Například by se tak výrazně zkrátila cesta sanitek do nemocnice.

Zlepší se opravdu doprava v roce 2011?

PARDUBICE (8. 8.) - Termín, kdy by se mohla zlepšit dopravní situace v Pardubicích, se začíná rýsovat. Podle pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by se jím mohl stát rok 2011.

V té době by totiž měly být dokončeny dvě důležité stavební akce, které mají zlepšit průjezdnost krajského města v místech, kde je dnes situace nejtíživější.

Jde o nadjezd u Parama a jeho přilehlé okolí, kde se nejčastěji tvoří v dopravních špičkách dlouhé kolony vozidel. Podle ředitele pardubické pobočky ŘSD Bohumila Vebra by se zde měla rozšířit silnice I/37 ze dvou pruhů na čtyři. K tomu bude jako druhá akce dobudována mimoúrovňová křižovatka. Podle Vebra by se mohlo začít stavět za dva roky a v roce 2011 nové dopravní stavby uvést do provozu.

„Pro nás je důležité, aby obě stavby byly zprovozněny současně, jinak by došlo k dopravnímu kolapsu,“ uvedl k tomu vedoucí odboru dopravy pardubického magistrátu Vladimír Bakajsa.