„K původním 6,8 milionům eur přidá do IPRM více než půl milionu eur z prostředků, které v plánovacím období nevyčerpala ostatní města. Pardubice tak mohou letos na modernizaci obou sídlišť vyčerpat dotace ve výši zhruba 85 milionů korun," informovala náš Deník Nataša Hradní z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.

Od roku 2010 investovali vlastníci prostřednictvím IPRM do modernizace bytového fondu i veřejných prostranství dvou nejstarších pardubických sídlišť již více než 223 milionů korun, převážně dotací z evropských fondů. „Zatímco v prvních letech čerpali dotace majitelé bytových domů, v roce 2014 jsme se zaměřili na regeneraci veřejných prostranství. Do hřišť, vnitrobloků a podobně jsme investovali téměř 60 milionů korun," sdělil náměstek primátora zodpovědný za dotační politiku Jan Řehounek.

Pro první výzvu letošního roku, v němž má město poslední možnost čerpat prostřednictvím IPRM evropské dotace, připravují Pardubice další projekty na úpravu veřejných prostranství.

„Předpokládáme vypsání ještě další výzvy na dočerpání celkové alokace v IPRM Dukla – Višňovka," dodal náměstek.

Původně získalo město pro období let 2010 až 2015 do IPRM téměř 292 milionů korun, do konce loňského roku z nich vyčerpalo přes 223 milionů korun. Díky těmto evropským dotacím, ale i podílům vlastníků nemovitostí, se dvě poválečná sídliště mění v moderní sídla.

Úprav se dočkalo také dětské hřiště

Majitelé zhruba 70 bytových domů využili možnosti čerpat evropské dotace například na zateplení budov, modernizaci technických vybavení včetně výtahů či odstranění statických poruch domů.
„S podporou Evropské unie se mění i ulice, veřejná prostranství, vnitrobloky a podobně. Modernizace se dočkalo také dětské dopravní hřiště," řekla Nataša Hradní.

V roce 2015 mohou Pardubice čerpat, i s aktuálním navýšením MMR, z evropských fondů ještě zhruba 85 milionů korun. „Je to opravdu hrubý odhad. Konečná částka se bude odvíjet od kurzu koruny. Dotace jsou poskytovány v eurech," vysvětlil náměstek.

Teď má město připraveno pět projektů, které ještě chce s podporou evropských fondů naplnit. „Mimo jiné i revitalizaci lesoparku na Dukle, který by se měl proměnit z nehostinného porostu v příjemné místo pro relaxaci i sport," uzavřela Nataša Hradní.