Byla tak postavena nová hala včetně nových technologií pro vývoj a výzkum. Objekt je rozdělen na dvě základní části – patrovou administrativní část s výzkumnými a vývojovými laboratořemi a část technologickou pro ověření výsledků vývoje a výzkumu.

Cílem bylo vybudovat a uvést do provozu novou technologickou jednotku určenou pro vývojové práce spalitelných muničních dílů.
Linka by měla mít dostatečnou vývojovou kapacitu, aby bylo možné věrně simulovat a ověřovat, zda výstupy výzkumu a vývoje bude možné následně převést do výrobní praxe.

„Požadovali jsme co největší možnou míru automatizace s maximálním počtem deseti pracovníků v jedné směně a v případě laboratoří nanejvýš pěti pracovníků, abychom drželi naše zaměstnance v co možná největším bezpečí,“ vysvětlil generální ředitel společnosti Explosia Josef Tichý.

Pořizovací cena nového výzkumného a vývojového centra se pohybuje kolem 100 milionů korun. (als)