Stavba by měla být hotová do konce roku 2023 s cenovkou 1,652 miliardy korun. Kraj chce až 500 milionů na stavbu využít z dotace z evropských peněz. „Bude to nové, moderní srdce celé nemocnice. Jde o naši dlouhodobou prioritu v oblasti zdravotnictví a v i rámci čerpání dotačních prostředků z evropského programu React EU,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Peníze si ale musí "vyklikat". „Ve středu bude vyhlášena výzva klikacím způsobem, což nepovažuji vzhledem k objemu peněz za příliš důstojné. Vzhledem k naší připravenosti jsme přesvědčeni, že budeme úspěšní, dotaci získáme a stavbu do konce roku 2023 dokončíme,“ dodal Netolický.


Historicky největší investicí Pardubického kraje za 21 let jeho existence je výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici. Krajští radní podepsali v pondělí smlouvu s dodavatelem, společností GEOSAN a PKS Stavby. Nabídly, že pavilon postaví o 160 milionů levněji než byla stanovena cena projektu. Pacienti i personál musí počítat s řadou omezení, například ubydou parkovací místa.

Zmíněný evropský program (React EU) má pomoci členským státům EU při zotavení se souvislosti s pandemií covid-19. Podpořeny budou projekty z oblasti zdravotnictví, IZS a sociální infrastruktury. Financování potřebné stavby chce kraj rozložit do čtyř následujících let. „Konkrétně jde o rozpočty roku 2020 až 2024 s tím, že dominantní část financování se týká let 2022 a 2023, kdy počítáme s částkou přesahující 600 milionů korun za rok,“ řekl hejtman.

Podle náměstka hejtmana pro oblast investic Romana Línka se jedná o největší krajskou investici v historii a navíc se v jednom místě "potkává" více staveb v jedné části krajského města. „Na relativně malém území dochází k souběhu několika staveb, s čímž se musí vyrovnat jak dodavatelé, tak zaměstnanci a pacienti nemocnice. Dochází k opravě nadjezdu Kyjevská, což omezilo přístup do nemocnice, vedle toho jsou zahájeny bourací práce v areálu Tesly a začínáme se stavbou centrálního příjmu. Odměnou za dílčí komplikace nám však bude moderní nemocnice se zlepšenou dopravní dostupností,“ uvedl Línek s tím, že vzhledem ke stavební náročnosti se jedná o velkou výzvu pro dodavatele.

Před začátkem samotné stavby musí stavitel přeložit inženýrské sítě. „To bude pro nemocniční areál první zatěžkávací zkouška. Pacienti i personál se budou muset připravit na dočasné uzavírky komunikací a zrušení parkovacích míst, na která byli dosud zvyklí. Orientace v nemocnici bude složitější. Jakmile se začne stavět na místě budoucího urgentu, situace se zlepší,“ uvedl Tomáš Gottvald, generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje. Přibližně půl miliardy korun půjde na technologické vybavení.

close Vizualizace centrálního příjmu info Zdroj: Vít Ulrych zoom_in Vizualizace centrálního příjmu  „Je to projekt pro celý náš kraj, tedy pro více jak půl milionu obyvatel. Dojde jednoznačně ke zkvalitnění poskytované zdravotní péče ošetřením na jednom centrálním místě bez nutnosti putovat poměrně rozlehlým nemocničním areálem. Vidím v projektu velký posun jak pro pacienty, tak pro personál, který si to obzvláště v této době zaslouží,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.