Matka dívky trpěla streptokokem typu B, jímž se plod může nakazit při průchodu porodními cestami, důsledkem toho jsou závažné infekce. Novorozenou holčičku v tomto případě postihlo postižení centrálního nervového systému a krvácení do mozku s trvalými následky. Přítomnost streptokoka v pochvě se u těhotných běžně zjišťuje ještě před porodem, obyčejně ve 36. až 38. týdnu gravidity. Informace bývá zapsána do těhotenské průkazky.

Pro pověst Pardubické nemocnice je to další rána, čelí již velké kritice kvůli případu chlapce, který skončil po operaci mandlí a následném pooperačním krvácení ve vigilním kómatu. Krajští radní žádají po vedení společnosti Nemocnice Pardubického kraje, aby na problémy reagovala. „Uložili jsme představenstvu předložit primárně organizační a případně také personální opatření, kterými chceme předejít možným nežádoucím situacím s vlivem na lidské zdraví, jež následně vyvolávají negativní vnímání našich nemocnic u veřejnosti,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Dodal, že k tomuto kroku radu vede zvyšující se riziko potenciálních sporů o postup lege artis, tedy o to, zda byla nejdostupnějšími moderními metodami kvalitně poskytnuta zdravotní péče. V souvislosti s případem novorozené dívky chce jednat i s rychnovskou a královéhradeckou porodnicí, které rodičku ještě předtím, než dorazila do Pardubic, odmítly.

Představenstvo Nemocnic Pardubického kraje má krajské radě předložit svou zprávu do 14 dnů. Již tento týden je však svoláno jednání představenstva a oblastní ředitelky pro zdravotní služby Pardubické a Chrudimské nemocnice.