Nová budova centrálního urgentního přijmu za 1,65 miliardy korun se pacientům otevře v dubnu příštího roku. Vybudováním nejmodernějšího pavilonu v pardubické nemocnici investice kraje do zdravotnického zařízení nekončí. Po otevření nového objektu chirurgických oborů a urgentního příjmu by se měli stavbaři pustit do rekonstrukce budovy bývalé chirurgie, která se následně promění na internu a neurologii.

Zdroj: Jiří V. Matýsek/Pardubický deník

Areál nemocnice tak v budoucnu čeká velké stěhování. „Vybudování nového srdce Pardubické nemocnice, tedy centrálního urgentního příjmu, bude znamenat přesun celé řady provozů, a tím pádem také uvolnění některých budov. V dlouhodobějším horizontu je naším cílem postupný přesun vybraných oborů s lepší návazností právě na centrální příjem,“ potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Koncentrace péče

Stavbaři, kteří aktuálně dodělávají nový urgentní příjem, tak svou pozornost přesunou na sousední budovu. Rekonstrukce by se měla dočkat stávající budova číslo 27, kam by v budoucnu měla přesídlit interna a neurologie. Právě interna se totiž v současné době nachází téměř na druhé straně areálu, mimo jiné části interní kliniky. „Budova bývalé chirurgie by po rekonstrukci mohla nabídnout odpovídající moderní zázemí zejména interním oborům, které by už z povahy poskytované péče měly být v co nejužším kontaktu s obory ostatními. Koncentrace péče do jednoho místa tak uleví jednak pacientům a personálu, a jednak provozu a logistice,“ řekl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Nový pavilon v Pardubické nemocnici je už teď zdaleka viditelnou dominantou areálu a práce na jeho výstavbě pokračují prakticky nepřetržitě již více než dva roky.
Žádné prázdniny, staví se dál. Nemocnice roste před očima, chystá překvapení

Stavbaři by měli budovu, kde nyní sídlí ARO, chirurgie nebo ortopedie a další, celkově upravit pro potřeby interny a neurologie, navíc vyměnit okna a opravit střechu. Celý projekt chce hejtmanství rozdělit na dvě etapy, které mohou stavbaři provádět nezávisle na sobě.
Krajští radní na svém posledním jednání už schválili investiční záměr, který je jedním z prvních kroků pro další plánování projektu. Nyní je čeká složitější úkol, najít potřebné finance.

„Celý záměr je momentálně v předpokládané hodnotě 297 milionů korun včetně daně, z toho stavební část činí 270 milionů korun včetně daně. Zahájení realizace stavby je podmíněno zajištěním finančních zdrojů pro investici v několika letech,“ uvedl Netolický s tím, že kraj chce najít vhodné dotace.
Ve druhé etapě by měli dělnici celý objekt také zateplit. „Chceme být připraveni na využití potenciálního dotačního titulu na úsporu energií,“ doplnila náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Centrální urgentní příjem

Pardubická nemocnice je dispozičně nemocnicí pavilonového typu. V současné době se většina zdravotnických provozů nachází v jižní části areálu, kde koneckonců roste i nový pavilon.

Moderní budova urgentního příjmu v pardubické nemocnici je už teď zdaleka viditelnou dominantou areálu a práce na jeho výstavbě pokračují prakticky nepřetržitě už více než dva roky. Jde o největší a nejdražší stavební akci v dějinách nemocnice. Cílem je zkvalitnit a zrychlit proces poskytované zdravotní péče především tím, že vše bude na jednom místě.

Nadjezd Kyjevská v Pardubicích
Hluk na nadjezdu Kyjevská? Město našlo řešení. Zabralo snížit rychlost o 10 km/h

Osmipatrová budova, která bude dosahovat výšky téměř třiceti metrů, má v budoucnosti sloužit celému kraji. V nové budově urgentního příjmu se budou nacházet například lůžka ARO a JIP, chirurgické obory, jako je chirurgie, dětská nebo cévní chirurgie či neurochirurgie, dále ortopedie, traumatologie, kardiologie a operační sály. V přízemí nebude chybět emergency a na střeše budovy heliport.

Nová dominanta areálu nemocnice už má svou podobu. Poslední jeřáb z budovy nového urgentního příjmu zmizel v půlce června. Stavbaři nyní pracují hlavně na interiérech nových ordinací a operačních sálů. Stavba začala předáním staveniště 17. května 2021, její dokončení pak kraj předpokládá na konec letošního roku, kdy má začít zkušební provoz.