Oblastní Charita Pardubice (OCHP) byla založena v roce 1992 a je součástí Charity České republiky. Z pozvolných začátků se charita vyvinula ve velkou prosperující organizaci s několika samostatnými středisky.

Nyní Oblastní Charita Pardubice působí v několika oblastech péče o staré, nemocné a jinak znevýhodněné osoby, mimo jiné pracuje také s ohroženými rodinami a provozuje rodinná a mateřská centra pro matky s dětmi.

Pomoc i dětem

Novinkou mezi službami, které charita nabízí, je Sanace rodiny. Jedná se o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
Služba je určená rodinám s dětmi ohroženými v důsledku nepříznivé sociální a životní situace, kterou sami nedokáží bez pomoci řešit. Sociální pracovníci navštěvují rodiny v místě jejich bydliště a pracují s celou rodinou na zlepšení situace a snaží se svým působením o úpravu životních podmínek tak, aby dítě mělo prostor pro zdravý vývoj a nemuselo dojít k jeho odebrání z rodiny.

Sociální pracovníci například poskytují v rodinách poradenství, pomáhají s organizací volnočasových aktivit pro děti, podporují rodiče v jejich roli, napomáhají rodičům, kterým už bylo dítě odebráno do ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pomáhají rodičům a dětem v uplatňování jejich zájmů a práv. Služba sanace rodiny je poskytována bezplatně.

Největší zastoupení má charita v péči o občany se sníženou soběstačností (z důvodu nemoci, věku či zdravotního postižení), kterým poskytuje pečovatelskou a zdravotní službu, osobní asistenci a domácí hospicovou péči. Charita provozuje také Zařízení odlehčovacích služeb Červánky v Třebosicích.
Pečovatelská služba napomáhá tomu, aby člověk mohl setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí, a podporuje jeho samostatnost a soběstačnost. Pečovatelky pomáhají lidem s osobní hygienou, přípravou jídla, úklidem, nákupy a podobně. Služba vychází z přání a potřeb dotyčného člověka, případně jeho rodiny. Je poskytována za úhradu v domácnostech uživatelů.

Domácí péče

Domácí zdravotní péče je rovněž poskytována v domácnostech uživatelů. Je poskytována na základě doporučení ošetřujícího lékaře a hrazena je příslušnou zdravotní pojišťovnou. Zdravotní sestry provádí úkony, jako jsou například infuze, převazy či rehabilitační cvičení.

Osobní asistence je služba určená lidem se zdravotním postižením a seniorům, kteří potřebují pomoci s péčí o svou osobu nebo domácnost.
Osobní asistenti napomáhájí tomu, aby lidé se znevýhodněním mohli kvalitně prožívat svůj život a jejich způsob života se co nejvíce podobal životu zdravého člověka.

Osobní asistent například pečuje o člověka upoutaného na lůžko, doprovází dítě do školy a pomáhá mu při vyučovacích hodinách.
Osobní asistence je poskytována i v rozsahu několika hodin denně.

Domácí hospicová péče je službou, jež umožňuje lidem v terminálním stádiu nemoci prožít poslední chvíle života ve svém domově. Je alternativou k hospici a pobytu v nemocnici. Tato služba je poskytována podle přání rodiny v rozsahu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tým pracovníků odlehčuje rodině při péči o nemocného a zároveň podporuje samotného člověka a jeho blízké. K dispozici je lékař, zdravotní sestra, pečovatelka, popřípadě i duchovní.

Odlehčovací služby

Zařízení odlehčovacích služeb Červánky v Třebosicích je určeno osobám, které z důvodu pokročilého věku, zdravotního stavu nebo postižení nemohou zůstat sami doma.

Jedná se o odlehčovací službu typu denního stacionáře, kde mohou uživatelé příjemně trávit volný čas.
Služba je poskytována každý všední den mezi od 7 do 16 hodin. Zařízení svým charakterem napomáhá k setrvání člověka v jeho domácnosti za pomoci rodiny.

Rodinná a mateřská centra jsou zvláštní službou OCHP. Napomáhají rodičům s malými dětmi aktivně a smysluplně trávit volný čas.
Nově připravované Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek v Holicích bude specifické tím, že nabídne vzdělávání předškolních dětí podle prvků Montessoriho pedagogiky.

Jeho slavnostní otevření se plánuje na začátek dubna. Druhé mateřské a rodinné centrum DaR provozuje OCHP v Luži. Oblastní charita Pardubice má svá střediska v Pardubicích, Holicích, Lázních Bohdaneč, Moravanech a Třebosicích. Veškeré informace o poskytovaných službách můžete nalézt na www.pardubice.charita.cz.

Barbora Hoňková, Oblastní charita Pardubice